Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20192020
Langile-kopurua 491 487
Barnean hartzen dituen udalerriak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira
374.188
378.886
Uraren Ziklo Integraleko biztanleak 369.592 374.275
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak 373.509 378.213
EHGaren eremuko biztanleak 351.777 356.212
Taxiaren eremuko biztanleak 366.846 371.463
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak 98.960 100.134
Negozio-zifra (€)  * 61.210.107,83
Egindako inbertsioak (mila eurotan) * 14.226.306,45
Aktiboak, guztira (€)  * 189.788.094,51
Lortutako emaitza (€)  * -1.011.414,26

* 2020ko abenduaren 31ko funts berekiei buruzko kopurua ofizialki ezagutaraziko da 2021eko uztailean Biltzar Nagusiak egingo duen saioan.