Arazuriko Hondakin Uren Araztegia

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hodi biltzaileen edo kolektoreen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin-urak edo ur zikinak Arazuriko araztegira iristen dira (Oltzako zendea). Han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira itzultzen dira baldintza onenetan.

Arazteko prozesuan sortutako lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira, zuzenean erabilita nekazaritzan eta konpost bihurtuta hondakin berdeekin.

Arazuriko HUA instalazioaren ezaugarriak

Uraren tratamendu-linea

544.758 biztanle baliokiderentzat baino gehiagorentzat tratatzeko ahalmena du instalazio honek. Arazteko prozesua honela egiten da:

  • Lehen mailako tratamendua, martxan 1990etik. Aurretratamendua egiten da, lodiak kenduta, hondarra eta koipea kentzen dira eta lehen mailako 6 dekantazio-tanga daude.
  • Tratamendu biologikoa, martxan 1999tik. Aireztatzeko 4 putzu ditu, eta bigarren mailako 6 dekantazio-tanga.

Lohien tratamendu-linea

Biogasa ateratzen den 5 digestore anaerobioetan uraren lerroan sortutako lohiak tratatzea. Behin digerituta, deshidratatu egiten dira instalazioko bi zentrifugagailuetan.

Biogasaren aprobetxamendu-linea

Lohien digestioan sortutako biogasa gasometroan eta esferan biltzen da. Ondoren sortu egiten da (elektrikoa eta kalorifikoa) kogenerazio-motorren bidez.

Lohiak nekazaritzan birziklatzea

Lohien %78 laborantza estentsibora bideratu dira.

Lohiak konpost bihurtzea

Digeritutako lohien %22 konpost bihurtzen da araztegiko instalazioan jasotzen diren hondakin berdeekin nahasita. 2012. urtea arte aire zabaleko larrainetan egin da konposta (windrow konpostajea). 2012an Arazuriko araztegiko lohien konpostatze-planta berria eraiki zen. Planta berri horretan, prozesua nabe itxi batean egiten da. Bertan 5 tunel daude eta haietan tratamenduaren lehen zatia egiten da. Gero, zolata aireztatua duen ontzeko nabean amaitzen da prozesua.

Instalazioaren datuak

unitateak201820192020
Arazteko instalazioaren ezaugarriak
Sartzeko emaria l/s 1.331 1.192 1.135
Tratatutako bolumena m3 41.961.652 37.593.129 35.806.623
Hartzen duen biztanleria baliokidea bizt. 595.226 656.250 544.758
Mankomunitatetik kanpoko lohi tratatuak m3 35.688 37.952 55.487
Kanpoko kargaren portzentajea % 15,7 15,7 22,7
Ekoitzitako biogasa eta energia sortzea
Biogasa sortzea m3 5.351.173 5.810.915 5.838.726
HUAn kontsumitutako energia kWh 18.101.948 19.080.845 19.009.417
HUAn ekoitzitako energia kWh 11.980.832 12.504.098 12.734.004
Energia-autosufizientzia % 103,5  106,7  104,0 
Sortutako hondakinak
HUAko arazketa-hondakinak t 1.403 1.344 1.282
BIOSOLIDOAK KUDEATZEAunitateak201820192020
Biosolidoak sortzea
Sortutako biosolido-kantitatea t 40.383 41.742 41.742
Biosolidoaren lehortasuna % 18,1 18,6 18,0
Landan aplikatzea t 32.293 32.235 32.657
Konposta egitea t 8.090 9.059 9.085
Lohi/biosolido konpostajea
Konpost bihurtutako hondakin berdeak t 9.305 8.535 9.327
Sortutako konposta m3 4.482 6.890 5.586
Merkaturatutako konpost-zakuak unit. 12.731 15.740 23.285
Sortutako hondakinak
Inauste-errefusa t 99 121 102,6