Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio-zifra (mila eurotan)

 

2019

2020

Uraren Ziklo Integrala

 

Hornidura

19.435,85

18.727,90

Saneamendua

6.950,20

6.974,61

Harguneak

858,15

712,71

Hondakinak

 

 

Zaborren tasak

30.521,88

31.874,89

Botatzeak eta azpiproduktuak

1.465,45

956,00

Elektrizitatea

2.334,83

1.853,45

Beste batzuk

169,44

110,55

 

61.735,79

61.210,11

Hornidurak (mila eurotan)

 

2019

2020

Ura erostea 

1.501,93

1.458,55

Gainerakoak erostea 

2.618,18

2.407,45

Beste enpresa batzuek egindako lanak

19.314,19

19.594,64

GUZTIRA

23.434,29

23.460,64

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

Soldaten gastuak

2019

2020

Lansariak eta soldatak

18.576,72

19.301,55

Karga sozialak eta hornidurak

7.022,78

7.311,48

GUZTIRA

25.599,50

26.613,03

Ustiapen-gastuen estaldura (%)

2019

2020

Ustiapen-gastuen estaltze-maila (*)

%94,66

%91,01

(*) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez kapitaleko dirulaguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze-sarreratzat jotzen diren. 


Zorpetzea (%)

2019

2020

Zorpetzea

(pasibo ez arrunta+pasibo arrunta)/Ondasun garbiak

%31,29

%34,80

Zergak (mila eurotan)

2019

2020

BEZa

-252,46

-278,67

PFEZa

3.578,20

3.779,72

Sozietateen zerga

38,65

7,82

ZERGAK, GUZTIRA

3.364,38

3.508,88

Inbertsioak eta jasotako dirulaguntzak (mila eurotan)

INBERTSIOAK

2019

2020

Uraren Ziklo Integrala

 

 

Goi-hornidura

2.702,35

3.607,93

Goi-saneamendua

4.139,91

4.142,31

Tokiko sareak

1.376,02

2.004,77

Hondakinak

 

 

Bilketa

2.539,55

2.271,19

Tratamendua

411,80

324,13

Ibai Parkea

93,70

1.063,31

Beste inbertsio batzuk

568,46

812,68

INBERTSIOAK, GUZTIRA

11.831,79

14.226,31


JASOTAKO DIRULAGUNTZAK

2019

2020

Goi-hornidura

226,40

32,60

Goi-saneamendua

3.728,60

3.238,53

Tokiko sareak

346,79

400,84

Hondakinen tratamendua

47,32

91,59

Ibai Parkea

0,00

0,00

Beste batzuk

11,11

139,57

JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, GUZTIRA

4.360,22

3.903,132019

2020

Inbertsioak finantzatzean dirulaguntzen parte-hartze %

%53,55

%51,45