Langileei buruzko informazioa

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

2020ko ekitaldia bukatutakoan, Iruñerriko Mankomunitateak 487 langile zituen, hau da, aurreko urtean baino 4 langile gutxiago zituen. Gure erakundeko langileak 12 lan-zentrotan aritzen dira lanean, Iruñerriko Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuek instalazioak eremu geografiko jakin batzuetan kokatzea eskatzen dutelako.

LantokiaJardueraPertsona-kopurua
Urtea 2016 2017 2018 2019 2020
Generoa G E G E G E G E G E
Bulegoak
Chinchilla Jeneralaren kalea, 7. Iruñea. 
Imaz Anaien kalea, 1. Iruñea-
Zerbitzu zentralak eta instituzionalak 90 71 92 75 95 74 99 76 94 78
Herritarren Arretarako Zerbitzua
Navas Tolosa kalea, 29. Iruñea Bezeroei arreta ematea telefonoz, aurrez aurre eta idatziz  4 27 4 26 3 27 3 25 3 27
Edateko uren araztegiak
Urtasun, Egillor eta Tiebas Eugiko urtegiko, Artetako iturburuko eta Itoiz-Nafarroako Ubideko ura tratatu eta edateko on bihurtzea 43 8 42 6 45 7 42 7 42 7
Sareen eta instalazioen mantentze-lanen tailerra
Agustindarren industrialdea. Iruñea Ura banatzeko sareen eta instalazioen mantentze-lanen zerbitzuak. Biltegia 74 9 75 8 79 10 89 8 84 9
Hondakin Uren Araztegia (HUA)
Arazuri Hondakin-uren arazketa 39 15 38 16 40 16 39 15 40 14
Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentroa (HHTZ)
Gongora Hiri-hondakinen tratamendua 59 18 68 17 68 12 67 12 68 12
Garbigunea
Agustindarren industrialdea + Morea merkataritza-zentroa + Burlata Etxeko hondakin berezien bilketa 5 2 5 3 5 3 6 3 6 3
Guztirako partzialak 314 150 324 151 335 149 345 146 337 150
Guztira464475484491487

Kontratatze finko eta mugagabearen politikaren alde egiten du enpresak, plan estrategikoen garapena eraginkorra izan dadin, pertsonek ematen duten ezagutza eta kudeaketarako gaitasuna barne hartuta, baina legeriaren arloko mugek ezinezkoa egin zuten 2020an aplikatzea. Urtearen bukaeran, langileen %82,96k kontratu finko eta mugagabea zuten (%55,85 gizonak eta %27,10 emakumeak). Dena dela, aldi baterako kontratazioa beharrezkoa da zenbait kasutan, erretiro partzialak eta aurreratuak ordezkatzeko. Gainerako aldi baterako kontratazioak unean uneko beharrei erantzuteko egiten dira, hauei esaterako: absentismoa, proiektu zenbaiten garapena. Irizpide hori aintzat hartuta, behin-behinekoak langileen %17,04 dira (%13,35 gizonak eta  %3,70 emakumeak).

Plantillaren osaera, kontratu-motaren arabera

Urtea20162017201820192020
GeneroaGEGEGEGEGE
Langile finkoak 280 125 281 126 279 125 288 132 272 132
Aldi baterako langileak 34 25 43 25 56 24 57 14 65 18
Guztira314150324151335149345146337150

Langileen ezaugarriei dagokienez, %69,20 gizonak dira eta gainerako %30,80a emakumeak.

Batez besteko adina 49,92 urtekoa da eta 17,17 urteko antzinatasuna dute batez beste erakundean. Sexuaren arabera, gizonen kasuan, batez besteko antzinatasuna 16,75 urtekoa da eta batez besteko adina 50,40 urtekoa. Emakumeen kasuan, batez besteko antzinatasuna 18,12 urtekoa da eta batez besteko adina 48,83 urtekoa.

Urtea20162017201820192020
GeneroaGEBatez besteGEBatez besteGEBatez besteGEBatez besteGEBatez beste
Batez besteko antzinatasuna enpresan 18 16 17 19 18 18 17,2 16,9 17,1 16,77 16,97 17,13 16,75 18,12 17,17
Batez besteko adina 50 46 49 50 47 49 50,1 47,2 48,6 50,19 48,08 49,56 50,40 48,83 49,92

Plantillaren osaera, talde profesionalaren arabera

SCPSAk Hitzarmen Kolektiboan 4 talde profesional ditu ezarrita: espezialistak, profesionalak, teknikariak eta tituludunak edo antzekoak.

Urtea20162017201820192020
GeneroaGEGEGEGEGE
Espezialista 81 21 94 21 90 17 92 15 93 17
Profesionala 131 78 129 78 141 75 142 74 139 75
Teknikaria 63 23 61 23 57 28 60 26 55 25
Tituluduna edo antzekoa 39 28 40 29 47 29 51 31 50 33
Guztira314150324151335149
345146337150

Langileen kudeaketa administratiboak bermatzen du enpresaren eta langileen arteko harremanak egokitzea legezko eta ohiko araudiari, besteak beste, gai hauetan: kontratazioa, eskubideen eta betebeharren arteko oreka, lanaren banaketa edo honen ordaina... Legearekin bat datorren kudeaketaren aldeko gehieneko begiruneaz gain, beste xede bat daukagu: erakundeko pertsonen gehieneko gogobetetzea lortzea alderdi hauen ezagutzaren eta inplikazioaren bitartez.

Absentismoari buruzko informazioa

20162017201820192020
Hitzartutako lanaldi guztiaren gaineko portzentajea 6,38 6,93 6,53 6,73 8,62
Gaixotasunek eta istripuek eragindako portzentajea 5,40 5,81 5,62 5,76 7,44
Haurdunaldiek eta amatasunek eragindako portzentajea 0,50 0,58 0,28 0,26 0,63
Lan-hitzarmeneko baimenek eragindako portzentajea 0,48 0,54 0,58 0,68 0,42
Maiztasuna: kasu-kopurua, batez besteko langile-kopurua kontuan hartuta 3,95 3,63 2,62 3,26 2,47
Iraupena: ordu-kopurua, kasu guztiak kontuan hartuta 26,37 30,43 39,63 32,88 55,73
Lanaldia 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592

Aparteko orduei buruzko informazioa

20162017201820192020
Aparteko orduak, guztira 232,87 214,39 363,71 494,10 380,73
Aparteko orduen portzentajea, hitzartutako lanaldia kontuan hartuta 0,15 0,13 0,23 0,31 0,24
Aparteko orduak, langileen batezbestekoa kontuan hartuta 0,50 0,45 0,75 0,99 0,77