Prestakuntza eta garapen profesionala

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Langileen prestakuntzari eskaintzen diogun arretak pertsonek ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak bereganatzea eta eguneratzea erraztu nahi du, enpresak bere egindako estrategiari eta erronkei erantzuteko.

2017-2021 aldirako hitzarmena: prestakuntza-programak


2017-2021 HITZARMENA: PRESTAKUNTZA-PROGRAMAK


PRESTAKUNTZA-PROGRAMAK 

HELBURUAK

BALDINTZAK

Prestakuntza-premiak. I. Programa

Langileak berak egiten dituen lanetan edo bere lanpostuko berrikuntza edo proiektuetarako gaitzera zuzendutako prestakuntza ekintzak dira.

Enpresak bere egiten ditu kostu zuzen guztiak eta lan-jardunaldian egiten da.

Mailaz igotzea laguntzea. II. Programa

Prestakuntza-ekintzak, barne-prestakuntzaren bidez lortzeko moduko mailetan, promozioetara aurkez daitezkeen langileak gaitzeko. 

Enpresak bere egiten ditu kostu guztiak, irakasle, lokal eta materialei dagokienez. Lan-jardunalditik kanpo egiten da, eta denbora ez da itzultzen.

Interes pertsonala. III. Programa

Baliagarritasun profesionaleko ikastaroak, hau da, SCPSAren xede sozialarekin lotuta daudenak.

Gastu zuzenen %75, 750 euroraino pertsonako eta urteko, barnean hartuta kopuru horretan eta denboran langile batek interes pertsonalarengatik egiten dituen prestakuntza-jarduera guztietarako laguntzak.

Ingelesa ikastea. Laguntzek muga ekonomiko gehigarria izango dute, 750 eurokoa pertsonako eta urteko, eta eskolen %75era joatearen eta/edo nahikotasunaren mende egongo dira eta prestakuntzako 1.500 ordutara mugatuta. Erabilitako denbora langilearen konturakoa izango da. 

Euskara sustatzea

Euskara ikastea bultzatzea, bere balio kultural bereziagatik eta indarrean dagoen legeriarekin bat.

750 euroraino pertsonako eta urteko, eta eskolen %75era joatearen eta/edo nahikotasunaren mende egongo dira eta prestakuntzako 1.500 ordutara mugatuta. Gehienez, bertaratutako orduen %50 konpentsatuko dira, urtean 250 orduko muga izanda.

2020ko Prestakuntza Programak berekin ekarri du prestakuntzarako 355 ekintza garatzea, eta kostu zuzena 149.837 eurokoa izan da. Mundu osoko pandemiaren ondorioz urtea bereziki zaila izan bada ere, prestakuntza-ekintzek enpresako sail eta zentro guztiak hartu dituzte, talde profesional desberdinen beharrei erantzuten dieten edukien gainean. Enpleguko Prestakuntzarako Estatuko Fundazioak 2020an emandako dirulaguntza 43.271,18 eurokoa izan da. 

Interes pertsonaleko programa gure langileetako 21ek baliatu dute, honako arlo hauetan: oinarrizko ikasketa zenbait, unibertsitate-ikasketak eta profesionalak (pertsona horietatik 4k 2 laguntza jaso dituzte programa horrengatik); eta 24, ingelesa lantzen aritu ziren. Bestalde, 9 pertsonak jaso zituzten euskara ikasteko laguntzak (pertsona horietatik 1ek 2 laguntza jaso ditu programa horrengatik).

Langileen prestakuntzari buruzko datu nagusiak

 20162017201820192020
Prestakuntza-ekintzen kopuru osoa 378 289 345 311 355
Bertaratze-kopurua, guztira 2.058 1.851 2.577 2.935 1.725
Bertaratze-orduen kopurua, guztira 17.887 15.338 15.214 17.322 12.872
Erabilitako lanorduak, guztira 13.755 13.268 11.411 12.411 8.095
Prestakuntza-ekintzen kostu zuzena (€) 227.615 171.516 195.502 200.206 149.837
Lanorduen kostua (€) 360.256 306.201 286.367 371.504 298.357
Kostu osoa (kostu zuzena+lanorduak) (€) 587.871477.718481.869571.711448.193

Langileen prestakuntzaren adierazleak

 201520162017201820192020
Prestakuntza-orduak, langile eta urte bakoitzeko 28,99 38,72 32,56 31,38 34,90 26,97
Prestakuntzan aritutako langileen %, plantillaren batezbestekoaren gainean 85,68 94,22 94,58 100,00 99,13 87,80
Lanorduen %, bertaratutako ordu guztien gainean 88,39 76,9 86,5 75,0 71,7 62,9
Prestakuntzarako inbertsioaren %, soldata-masaren gainean 3,12 3,53 2,82 2,73 3,15 2,36

Azkenik, praktika profesionalak sustatzeko Nafarroako hezkuntza-erakundeekin adostutako hitzarmenen harira, gurean, 2020an, Lanbide Heziketako ikasle bakar bat ere ez da aritu praktika profesionaletan eta unibertsitateko bakarra aritu da (hasiera batean, 2 hitzarmen gehiago egin ziren, baina COVID-19aren ondorioz bertan behera utzi ziren).