Adierazleen taula

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Plantillaren osaera20162017201820192020
Langile-kopurua 464 (314+150) 475 (324+151) 484 (335+149) 491 (345+146) 487 (337+150)
Langileen batez besteko adina 48 (50/46) 49 (50/47) 49 (50/47) 50 (50+48) 50 (50+49)
Gizon/emakumeen portzentajea 68/32 68/32 69/31 70/30 69/31
Zuzendaritzako kideen kopurua 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan 66,66/33,33 66,66/33,34 66,67/33,33 66,67/33,33 66,67/33,33
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean 68,75 56,00 59,09 60,00 63,64
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 50,00 32,26 25,00 43,48 14,29
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,51 2,11 1,24 2,02 0,21
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 51 E/A 49 E/A 51
Absentismo-portzentajea 6,38 6,93 6,53 6,73 8,62
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 378 289 345 311 355
Prestakuntza-orduak, langileko eta urte bakoitzeko 38,72 32,56 31,38 34,90 26,97
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 94,22 94,58 100,00 99,13 87,80
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 76,9 86,5 75,0 71,7 62,9
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 3,53 2,82 2,73 3,15 2,36
Laneko segurtasuna eta osasuna
Baja eragin duten istripuen kopurua 18 29 29 24 24
Intzidentzia-indizea 30,33 61,87 63,91 48,53 48,46
Maiztasun-indizea 18,59 38,68 40,15 30,37 30,32
Larritasun-indizea 0,39 0,67 0,61 0,99 0,73
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 54 54 53 53 53
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 51 E/A 49 E/A 51