Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20182019
Langile-kopurua 484 491
Barnean hartzen dituen udalerriak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira
369.272
374.188
Uraren Ziklo Integraleko biztanleak 363.969 369.592
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak 368.603 373.509
EHGaren eremuko biztanleak 347.010 351.777
Taxiaren eremuko biztanleak 357.767 366.846
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak 98.048 98.960
Negozio-zifra (€)  58.981.863,23 *
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 12.306.641,93 *
Aktiboak, guztira (€)  192.953.032,99 *
Lortutako emaitza (€)  2.756.785,60 *

* 2019ko abenduaren 31ko funts berekiei buruzko kopurua ofizialki ezagutaraziko da 2020ko uztailean Biltzar Nagusiak egingo duen saioan.