2019an egindako lanak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Goi-hornidura

 • Arreko ur-biltegia birgaitzea, Ipar Arteriako linea
 • Zuluetako ponpatzea eta bulkatzea
 • Eusako ur-biltegia eta Ezkabarte hornitzeko lineetara konektatzea
 • Eritzeko ur-biltegia, Itza
 • Eugi hornitzea, lan osagarriak

Hornidura- eta saneamendu-sareak berritzea

 • Euri-uren kolektorea egokitzea Nafarroako etorbidean
 • Hornidura berritzea Landabengo A zeharkalean
 • Sareak berritzea Salbatzailearen kalean (Iruñea)
 • Sareak berritzea Barañaingo Ezki plazan
 • Gorozki-uretarako sarea berritzea Errekatxar kalean, Espartza Galarren
 • Saneamendu-sarea berritzea Beraskoaingo San Migel kalean
 • Gorozki-uretarako sarea berritzea Arraitzako Arrigorria kalean
 • Saneamendu-sarea eta euri-uretarakoa Burlatako Jasokundearen kalean
 • Sareak berritzea Beraskoaingo Kale Nagusian (1. zatia)
 • Sareak berritzea Beraskoaingo Kale Nagusian (2. zatia)
 • Saneamendu-sarea berritzea Iruñeko etorbidean
 • Sareak berritzea Merkataritza etorbidean
 • Hornidura-sarea berritzea Navas de Tolosa kalean

Hondakinak

 • 16. gelaxka eta Gongorako HHTZrako sarbideak egokitzea (2. zatia)
 • Eroskiko garbigunea eraberritzea
 • Estalkiak konpontzea hiri-hondakinak biltzeko flotarako nabean, Imarkoainen 
 • Hargune elektrikoa Burlatako garbigunean
 • Suteen kontrako babesa berritzea hiri-hondakinak biltzeko flotarako nabean, Imarkoainen

Goi-saneamendua

 • Noaingo hondakin-urak ponpatzeko estazioko instalazioak birmoldatzea
 • Hustubidea eta arazketa Eritzen, Itzan
 • Hondakin-uren ponpatze eta bulkatze berria Arazurin
 • Robo ibaiaren arroaren saneamendua. II. fasea (Legarda, Uterga eta Muruzabal)
 • Emari-neurgailuak berritzea, Arazuriko HUAko lehen eta bigarren tratamenduetan
 • Nabe biltegia egokitzea Arazuriko HUAn
 • Lohietarako metalezko siloak birgaitzea Arazuriko HUAn
 • Sareetara sartzeko kanalak birgaitzea Arazuriko HUAn
 • Tratamendu mekanikoko nabearen estalkia (konpostajea) Arazuriko HUAn
 • Aireztatze-tunela desmuntatzea, Arazuriko HUAko aurretratamendurako eraikinean
 • Errodadura-bidea berritzea, 2., 1. eta 4. dekantazio-tangetan, Arazuriko HUAn
 • Kanpoko isolamendua birgaitzea, digestoreen kupuletan, Arazuriko HUAn

Ibai Parkea

 • Krainer horma Ibai Parkean, Uharte-Olatzen

Hainbat lan

 • Hesia, Noaingo biltegian
 • Aldagelak eta bulegoak eraberritzea Urtasungo EUTEn
 • Galdaretarako gela eraberritzea Urtasungo EUTEn
 • Olloko biltegia elektrifikatzea
 • Goi-tentsioko linea egokitzea Artetako iturburuan
 • Goi-tentsioko linea egokitzea Egillorren
 • Goi-tentsioko linea egokitzea Ultzurrunen
 • Goi-tentsioko linea egokitzea Gazolatzen
 • Autokontsumorako instalazio fotovoltaikoa Egillorko EUTEn
 • Iragazgaiztasuna berritzea korridorean, Egillorko EUTEko iragazkietan
 • Krainer horma Ezkirozko eskualde-kolektorea babesteko