Arazuriko Hondakin Uren Araztegia

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hodi biltzaileen edo kolektoreen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin-urak edo ur zikinak Arazuriko araztegira iristen dira (Oltzako zendea). Han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira itzultzen dira baldintza onenetan.

Arazteko prozesuan sortutako lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira, zuzenean erabilita nekazaritzan eta konpost bihurtuta hondakin berdeekin.

Arazuriko HUA instalazioaren ezaugarriak

Uraren tratamendu-linea

650.000 biztanle baliokiderentzat baino gehiagorentzat tratatzeko ahalmena du instalazio honek. Arazteko prozesua honela egiten da:

  • Lehen mailako tratamendua, martxan 1990etik. Aurretratamendua egiten da, lodiak kenduta, hondarra eta koipea kentzen dira eta lehen mailako 6 dekantazio-tanga daude.
  • Tratamendu biologikoa, martxan 1999tik. Aireztatzeko 4 putzu ditu, eta bigarren mailako 6 dekantazio-tanga.

Lohien tratamendu-linea

Biogasa ateratzen den 5 digestore anaerobioetan uraren lerroan sortutako lohiak tratatzea. Behin digerituta, deshidratatu egiten dira instalazioko bi zentrifugagailuetan.

Biogasaren aprobetxamendu-linea

Lohien digestioan sortutako biogasa gasometroan eta esferan biltzen da. Ondoren sortu egiten da (elektrikoa eta kalorifikoa) kogenerazio motorren bidez.

Lohiak nekazaritzan birziklatzea

Lohien %78 laborantza estentsibora bideratu dira.

Lohiak konpost bihurtzea

Digeritutako lohien %22 konpost bihurtzen da araztegiko instalazioan jasotzen diren hondakin berdeekin nahasita. 2012. urtea arte aire zabaleko larrainetan egin da konposta (windrow konpostajea). 2012an Arazuriko araztegiko lohien konpostatze-planta berria eraiki zen. Planta berri horretan, prozesua nabe itxi batean egiten da. Bertan 5 tunel daude eta haietan tratamenduaren lehen zatia egiten da. Gero, zolata aireztatua duen ontzeko nabean amaitzen da prozesua.

Instalazioaren datuak

unitateak201720182019
Arazteko instalazioaren ezaugarriak
Sartzeko emaria l/s 1.049 1.331 1.192
Tratatutako bolumena m3 33.068.337 41.961.652 37.593.129
Hartzen duen biztanleria baliokidea bizt. 646.911 595.226 656.250
Mankomunitatetik kanpoko lohi tratatuak m3 33.545 35.688 37.952
Kanpoko kargaren portzentajea % 17,3 15,7 15,7
Ekoitzitako biogasa eta energia sortzea
Biogasa sortzea m3 5.137.015 5.351.173 5.810.915
HUAn kontsumitutako energia kWh 17.914.763 18.101.948 19.080.845
HUAn ekoitzitako energia kWh 18.240.845 11.980.832 12.504.098
Energia-autosufizientzia % 101,8 % 103,5 % 106,7 %
Sortutako hondakinak
HUAko arazketa-hondakinak t 1.489 1.403 1.344
BIOSOLIDOAK KUDEATZEAunitateak201720182019
Biosolidoak sortzea
Sortutako biosolido-kantitatea t 33.923 40.383 41.294
Biosolidoaren lehortasuna % 18,0 18,1 18,6
Landan aplikatzea t 26.623 32.293 32.235
Konposta egitea t 7.300 8.090 9.059
Lohi/biosolido konpostajea
Konpost bihurtutako hondakin berdeak t 8.131 9.305 8.535
Sortutako konposta m3 5.947 4.482 6.890
Merkaturatutako konpost-zakuak unit. 15.182 12.731 15.740
Sortutako hondakinak
Inauste-errefusa t 104 99 121