Langileei buruzko informazioa

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

2019ko ekitaldia bukatutakoan, Iruñerriko Mankomunitateak 491 langile zituen, hau da, langileen kopurua %1,45 handitu zen. Gure erakundeko langileak 12 lan-zentrotan aritzen dira lanean, Iruñerriko Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuek instalazioak eremu geografiko jakin batzuetan kokatzea eskatzen dutelako.

LantokiaJardueraPertsona-kopurua
Urtea 2015 2016 2017 2018 2019
Sexua G E G E G E G E G E
Bulegoak
Chinchilla Jeneralaren kalea, 7. Iruñea
Imaz Anaien kalea, 1. Iruñea
Zerbitzu zentralak eta instituzionalak 87 74 90 71 92 75 95 74 99 76
Herritarren Arretarako Zerbitzua
Navas de Tolosa kalea, 29. Iruñea Bezeroei arreta ematea telefonoz, aurrez aurre eta idatziz 6 23 4 27 4 26 3 27 3 25
Edateko uren araztegiak
Urtasun, Egillor eta Tiebas Eugiko urtegiko, Artetako iturburuko eta Itoiz-Nafarroako Ubideko ura tratatu eta edateko on bihurtzea  45 6 43 8 42 6 45 7 42 7
Sare eta instalazioen mantentze-lanen tailerra 
Agustindarren industrialdea. Iruñea Ura banatzeko sareen eta instalazioen mantentze-lanen zerbitzuak. Biltegia  77 6 74 9 75 8 79 10 89 8
Hondakin Uren Araztegia (HUA) 
Arazuri Hondakin-uren arazketa 36 16 39 15 38 16 40 16 39 15
Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentroa (HHTZ)
Gongora Hiri-hondakinen tratamendua 55 19 59 18 68 17 68 12 67 12
Garbigunea
Agustindarren industrialdea + Morea merkataritza-zentroa Etxebizitzetako hondakin berezien bilketa 5 2 5 2 5 3 5 3 6 3
Guztirako partzialak 311 146 314 150 324 151 335 149 345 146
Guztira457464475484491

Kontratatze finko eta mugagabearen politikaren alde egiten du enpresak, plan estrategikoen garapena eraginkorra izan dadin, pertsonek ematen duten ezagutza eta kudeaketarako gaitasuna barne hartuta, baina legeriaren arloko mugek ezinezkoa egin zuten 2019an aplikatzea. Urtearen bukaeran, langileen %85,547k kontratu finko eta mugagabea zuten (%68,57 gizonak eta %31,43 emakumeak). Dena dela, aldi baterako kontratazioa beharrezkoa da zenbait kasutan, erretiro partzialak eta aurreratuak ordezkatzeko. Gainerako aldi baterako kontratazioak unean uneko beharrei erantzuteko egiten dira, hauei esaterako: absentismoa, proiektu zenbaiten garapena edo lan-eskaera handiak. Irizpide hori aintzat hartuta, langileen %14,46k aldi baterako kontratua zuten (%80,28 gizonak eta %19,72 emakumeak).

Plantillaren osaera, kontratu-motaren arabera

Urtea20152016201720182019
GeneroaGEGEGEGEGE
Langile finkoak 280 126 280 125 281 126 279 125 288 132
Aldi baterako langileak 31 20 34 25 43 25 56 24 57 14
Guztira311146314150324151335149345146

Langileen ezaugarriei dagokienez, %70 gizonak dira eta gainerako %30a emakumeak.

Batez besteko adina 50 urtekoa da eta 17 urteko antzinatasuna dute batez beste erakundean. Sexuaren arabera, gizonen kasuan, batez besteko antzinatasuna 17 urtekoa da eta batez besteko adina 50 urtekoa. Emakumeen kasuan, batez besteko antzinatasuna 18 urtekoa da eta batez besteko adina 48 urtekoa.

Urtea 20152016201720182019
SexuaGEBatez besteGEBatez besteGEBatez besteGEBatez besteGEBatez beste
Batez besteko antzinatasuna enpresan 18 16 18 18 16 17 19 18 18 17,2 16,9 17,1 16,77 17,97 17,13
batez besteko adina 50 46 48 50 46 49 50 47 49 50,1 47,2 48,6 50,19 48,08 49,56

Plantillaren osaera, talde profesionalaren arabera

SCPSAk hitzarmen kolektiboan 4 talde profesional ditu ezarrita: espezialistak, profesionalak, teknikariak eta tituludunak edo antzekoak.

Urtea20152016201720182019
SexuaGEGEGEGEGE
Espezialista 75 19 81 21 94 21 90 17 92 15
Profesionala 135 73 131 78 129 78 141 75 142 74
Teknikaria 59 25 63 23 61 23 57 28 60 26
Tituluduna edo antzekoa 42 29 39 28 40 29 47 29 51 31
Guztira311146314150324151
335149345146

Langileen kudeaketa administratiboak bermatzen du enpresaren eta langileen arteko harremanak egokitzea legezko eta ohiko araudiari, besteak beste, gai hauetan: kontratazioa, eskubideen eta betebeharren arteko oreka, lanaren banaketa edo honen ordaina... Legearekin bat datorren kudeaketaren aldeko gehieneko begiruneaz gain, beste xede bat daukagu: erakundeko pertsonen gehieneko gogobetetzea lortzea alderdi hauen ezagutzaren eta inplikazioaren bitartez.

Absentismoari buruzko informazioa

20152016201720182019
Hitzartutako lanaldi guztiaren gaineko portzentajea 5,96 6,38 6,93 6,53 6,73
Gaixotasunek eta istripuek eragindako portzentajea 4,95 5,40 5,81 5,62 5,76
Haurdunaldiek eta amatasunak eragindako portzentajea 0,39 0,50 0,58 0,28 0,26
Lan-hitzarmeneko baimenek eragindako portzentajea 0,62 0,48 0,54 0,58 0,68
Maiztasuna: kasu-kopurua, batez besteko langile-kopurua kontuan hartuta  3,99 3,95 3,63 2,62 3,26
Iraupena: ordu-kopurua, kasu guztiak kontuan hartuta 23,81 26,37 30,43 39,63 32,88
Lanaldia 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592

Aparteko orduei buruzko informazioa

20152016201720182019
Aparteko orduak, guztira 444,69 232,87 214,39 363,71 494,10
Aparteko orduen portzentajea, hitzartutako lanaldia kontuan hartuta 0,28 0,15 0,13 0,23 0,31
Aparteko orduak, langileen batezbestekoa kontuan hartuta  0,98 0,50 0,45 0,75 0,99