Adierazleen taula

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Plantillaren osaketa20152016201720182019
Langile-kopurua 457 (311+146) 464 (314+150) 475 (324+151) 484 (335+149) 491 (345+146)
Langileen batez besteko adina 48 (50/46) 48 (50/46) 49 (50/47) 49 (50/47) 50 (50+48)
Gizon/emakumeen portzentajea 68/32 68/32 68/32 69/31 70/30
Zuzendaritzako kideen kopurua 16 (10+6) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan 62,5/37,5 66,66/33,33 66,66/33,34 66,67/33,33 66,67/33,33
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean  56,25 68,75 56,00 59,09 60,00
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean  38,89 31,58 23,26 25,00 43,48
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  1,55 1,51 2,11 1,24 2,02
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea EZ 51 EZ 49 EZ
Absentismo-portzentajea 5,96 6,38 6,93 6,53 6,73
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 293 378 289 345 311
Prestakuntza-orduak, langileko eta urte bakoitzeko 28,99 38,72 32,56 31,38 34,90
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  85,68 94,22 94,58 100,00 99,13
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean  88,39 76,9 86,5 75,0 71,7
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean  3,12 3,53 2,82 2,73 3,15
Laneko segurtasuna eta osasuna
Baja eragin duten istripuen kopurua 14 18 29 29 24
Intzidentzia-indizea 30,92 30,33 61,87 63,91 48,53
Maiztasun-indizea 19,42 18,59 38,68 40,15 30,37
Larritasun-indizea 0,83 0,39 0,67 0,61 0,99
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 54 54 54 53 53
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  EZ 51 EZ 49 EZ