Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20172018
Langile-kopurua 475 484
Barnean hartzen dituen udalerriak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira
365.484
369.272
Uraren Ziklo Integraleko biztanleak 360.142 363.969
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak 364.800 368.603
EHGaren eremuko biztanleak 343.268 347.010
Taxiaren eremuko biztanleak 354.003 357.767
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak 97.231 98.048
Negozio-zifra (€)  58.590.672,09 58.981.863,23
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 7.984.291,45 12.306.641,93
Aktiboak, guztira (€)  193.057.532,99 192.953.032,99
Lortutako emaitza (€)  4.633.567,74 2.756.785,60