2018an egindako lanak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Goi-hornidura

 • Eugi hornitzea.
 • DO Olaibar hornitzea (Olabe, Olaitz eta Enderitz) eta Ezkabarte (Eusa).
 • Ur-biltegia birgaitzea Arren-Ipar Arteriaren Linea.
 • Ponpatzea eta bulkatzea Zuluetan.
 • Urtasungo EUTEko irazkiak berritzea.
 • Artetako ubideetako tunela berritzea Saldise/Egillorren.
 • Eusako ur-biltegia eta Ezkabarteko hornidura-lineekin konektatzea.
 • Eritzeko ur-biltegia (Itza). 
 • Elkanoko ur-biltegiko estalkiak berritzea.
 • Urtasungo EUTEko dekantazio-tangak berritzea.

Hornidura- eta saneamendu-sareak berritzea

 • Euri-uren sarea Miluze kalean.
 • Saneamenduko kolektoreak berritzea Erdiko Etorbidean, Barañainen.
 • Oboidea berritzea Barañaingo Ingurabidean.
 • Euri-uren sarea berritzea Mutiloako Ibaialde pasealekuan.

Hondakinak

 • Burlatako garbigunea.
 • Gongorako HHTZko garbigunea.
 • Hiri-hondakinen bilketako kamioien flotarako nabean estalkiak konpontzea Imarkoainen.
 • Gongorako HHTZko gelaxkak zigilatzea (1. fasea). 
 • Gongorako HHTZn, 15. gelaxka eta sarbideak egokitzea (2. zatia). 

Goi-saneamenda

 • Hustubidea eta arazketa Iharnotzen.
 • Hustubidea eta arazketa Oltzan.
 • Hustubidea eta hobi septikoa Gerendiainen.
 • HUAko gainezkabide nagusiko arbastatzea kokatzea.
 • Lehen lohietako galbaheak ordeztea HUAn.
 • Elo eta Getze Ibargoitiko HUA.
 • Hustubidea eta arazketa Makirriainen.
 • Hustubidea eta arazketa Zildotzen.
 • Hustubidea eta arazketa Eritzen, Itzan.
 • Labiano-Zolinako kolektorea.
 • Hondakin-uren ponpatze eta bulkatze berria Arazurin.
 • Lohietarako hodiak sendotzea (tratamendu biologikoa) Arazurin.
 • 6. zenbakiko lehen mailako dekantazio-tangan errodadura berritzea (Arazuriko HUA).
 • 1. zenbakiko flotagailuan, metalezko ekipoetan, herdoilaren kontrako babesa berritzea (Arazuriko HUA).
 • Linea elektrikoa aldatzea Arazuriko HUAn.
 • Jarduera-lizentzia egokitzea Arazuriko HUAn.
 • Eskualdeko kolektorea konpontzea Ezkirotzen
 • Sareetara saretzeko ubideak birgaitzea Arazuriko HUAn.

Hainbat lan

 • Lur-jauzien kontrola amildegian, Artetako iturburuan.
 • Atarrabiako ur-biltegi zaharra eraistea.
 • Linea elektrikoa aldatzea Eugiko zentral hidroelektrikoan.
 • Biometanizazioko egiturak eraistea Arazuriko HUAn.
 • Aldagelak eta bulegoak eraberritzea Urtasungo EUTEn.
 • Gazolazko ur-biltegiaren perimetroan itxitura jartzea.
 • Bide perimetrala egokitzea Urtasungo EUTEn.
 • Galdaren gela eraberritzea Urtasungo EUTEn.
 • Chinchilla Jeneralaren kaleko bulegoetarako sarbideak egokitzea.
 • Artetako iturbururako sarbideak egokitzea (Ultzurrundik).
 • Atarrabiako Pilategiko horma konpontzea.