Arazuriko Hondakin Uren Araztegia

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hodi biltzaileen edo kolektoreen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin-urak edo ur zikinak Arazuriko araztegira iristen dira (Oltzako zendea). Han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira itzultzen dira baldintza onenetan.

Arazteko prozesuan sortutako lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira, zuzenean erabilita nekazaritzan eta konpost bihurtuta hondakin berdeekin.

Arazuriko HUA instalazioaren ezaugarriak

Uraren tratamendu-linea

750.000 biztanle baliokiderentzat baino gehiagorentzat tratatzeko ahalmena du instalazio honek. Arazteko prozesua honela egiten da:

  • Lehen mailako tratamendua, martxan 1990etik. Aurretratamendua egiten da, lodiak kenduta, hondarra eta koipea kentzen dira eta lehen mailako 6 dekantagailu daude.
  • Tratamendu biologikoa, martxan 1999tik. Aireztatzeko 4 putzu ditu, eta bigarren mailako 6 dekantagailu.

Lohien tratamendu-linea

Biogasa ateratzen den 5 digestore anaerobioetan uraren lerroan sortutako lohiak tratatzea. Behin digerituta, deshidratatu egiten dira instalazioko bi zentrifugagailuetan.

Biogasaren aprobetxamendu-linea

Lohien digestioan sortutako biogasa gasometroan eta esferan biltzen da. Ondoren sortu egiten da (elektrikoa eta kalorifikoa) kogenerazio motorren bidez.

Lohiak nekazaritzan birziklatzea

Lohien %78,48 laborantza estentsibora bideratu dira.

Lohiak konpost bihurtzea

Digeritutako lohien gainerako %21,52a konpost bihurtzen da araztegiko instalazioan jasotzen diren hondakin berdeekin nahasita. 2012. urtea arte aire zabaleko larrainetan egin da konposta (windrow konpostajea). 2012an Arazuriko araztegiko lohien konpostatze-planta berria eraiki zen. Planta berri horretan, prozesua nabe itxi batean egiten da. Bertan 5 tunel daude eta haietan tratamenduaren lehen zatia egiten da. Gero, zolata aireztatua duen ontzeko nabean amaitzen da prozesua.

Instalazioaren datuak

unitateak201620172018
Arazteko instalazioaren ezaugarriak
Sartzeko emaria l/s 1.089 1.049 1.331
Tratatutako bolumena m3 34.443.310 33.068.337 41.961.652
Hartzen duen biztanleria baliokidea bizt. 590.240 646.911 595.226
Mankomunitatetik kanpoko lohi tratatuak m3 27.005 33.545 35.688
Kanpoko kargaren portzentajea % 15,0 17,3 15,7
Ekoitzitako biogasa eta energia sortzea
Biogasa sortzea m3 5.367.132 5.137.015 5.137.015
HUAn kontsumitutako energia kWh 18.610.746 17.914.763 18.101.948
HUAn ekoitzitako energia kWh 19.130.225 18.240.845 11.980.832
Autosufizientzia energetikoa % 102,8 101,8 103,5
Sortutako hondakinak
HUAko arazketa-hondakinak t 1.544 1.489 1.403
BIOSOLIDOAK KUDEATZEAunitateak201620172018
Biosolidoak sortzea
Sortutako biosolido-kantitatea t 33.729 33.923 40.383
Biosolidoaren lehortasuna % 17,8 17,9 18,1
Landan aplikatzea t 27.154 26.623 32.293
Konposta egitea t 6.575 7.300 8.090
Lohi/biosolido konpostajea
Konpost bihurtutako hondakin berdeak t 8.568 8.131 9.305
Sortutako konposta m3 4.320 5.947 4.482
Merkaturatutako konpost-zakuak unit. 15.512 15.236 12.731
Sortutako hondakinak
Inauste-errefusa t 73 104 99