Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio-zifra (mila eurotan)

20172018
Uraren Ziklo Integrala
Hornidura 18.532,59 18.672,37
Saneamendua 6.623,00 6.776,69
Harguneak 612,56 737,93
Hondakinak
Zaborren tasak 27.323,04 28.193,53
Botatzeak eta azpiproduktuak 2.627,55 1.619,63
Elektrizitatea 2.719,03 2.829,21
Beste batzuk 152,90 152,49
Guztira58.590,67 58.981,86

Hornidurak (mila eurotan)

20172018
Ura erostea 1.440,91 1.435,71
Gainerakoak erostea 2.652,39 2.656,58
Beste enpresa batzuek egindako lanak 18.256,18 18.860,62
Guztira22.349,49 22.952,91

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20172018
Soldaten gastuak
Lansariak eta soldatak 16.921,10 17.875,64
Karga sozialak eta hornidurak 6.307,55 6.597,51
Guztira23.228,65 24.473,15

Ustiapen-gastuen estaldura (%)

20172018
Ustiapen-gastuen estaltze-maila (1) %95,60 %93,17
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez kapitaleko dirulaguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze-sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20172018
Zorpetzea 
(pasibo ez arrunta +pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
%30,71 %31,39

Zergak (mila eurotan)

 20172018
Zergak
BEZa 678,75 -503,61
PFEZa 3.133,78 3.314,01
Sozietateen zerga 177,51 13,61
Zergak, guztira3.990,04 2.824,01

Inbertsioak eta jasotako dirulaguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20172018
Uraren Ziklo Integrala
Goi-hornidura 3.332,47 3.615,03
Goi-saneamendua 1.559,46 3.935,47
Tokiko sareak 394,88 1.611,27
Hondakinak
Bilketa 1.189,33 1.906,42
Tratamendua 87,22 527,91
Ibai Parkea 373,90 23,35
Beste inbertsio batzuk
1.047,04 687,18
Inbertsioak, guztira7.984,29 12.306,64
Jasotako dirulaguntzak20172018
Goi-hornidura 1.819,26 741,42
Goi-saneamendua 1.271,52 3.947,77
Tokiko sareak 0,00 0,00
Hondakinen tratamendua 0,00 360,45
Ibai Parkea 18,00 0,00
Beste batzuk 27,50 18,74
Jasotako dirulaguntzak, guztira3.136,285.068,38
20172018
Inbertsioak finantzatzean dirulaguntzen parte-hartze % %57,06 %56,82