Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan-inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2018an, inkesta egin da eta parte-hartzea %49koa izan da, 2016an izan zen parte-hartzearen antzekoa.

Pertsonen kudeaketa- eta garapen-adierazleak

Plantillaren osaketa20142015201620172018
Langile-kopurua 442 (305+137) 457 (311+146) 464 (314+150) 475 (324+151) 484 (335+149)
Langileen batez besteko adina 48 (49-45) 48 (50-46) 48 (50-46) 49 (50-47) 49 (50-47)
Gizon/emakumeen portzentajea 69/31 68/32 68/32 68/32 69/31
Zuzendaritzako kideen kopurua 16 (10+6) 16 (10+6) 15 (10+5) 15 (10+5) 15 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan 62,5/37,5 62,5/37,5 66,66/33,33 66,66/33,34 66,67/33,33
Lorpenak eta motibazioa
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean 77,78 56,25 68,75 56,00 59,09
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 41,67 38,89 50,00 32,26 25,00
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,13 1,55 1,51 2,11 1,24
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 53 EZ 51 EZ 49
Absentismo-portzentajea 5,08 5,96 6,38 6,93 6,53
Gaikuntza profesionala
Prestakuntza-ekintzen kopurua 251 293 378 289 345
Prestakuntza-orduak, langile eta urte bakoitzeko 28,89 28,99 38,72 32,56 31,38
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 95,36 85,68 94,22 94,58 100,00
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 88,35 88,39 76,9 86,5 75,0
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 3,45 3,12 3,53 2,82 2,73
Laneko segurtasuna eta osasuna
Baja eragin duten istripuen kopurua 28 14 18 29 29
Intzidentzia-indizea 55,89 30,92 30,33 61,87 63,91
Maiztasun-indizea 35,1 19,42 18,59 38,68 40,15
Larritasun-indizea 1 0,83 0,39 0,67 0,61
Pertsonentzako arreta
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 54 54 54 54 53
Langileen gogobetetasuna
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  53 EZ 51 EZ 49