Kontuen ikuskatze txostena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Urteko kontu bateratuen auditoretza-txostena behera kargatu, 2018ko abenduaren 31n bukatu zen urteko ekitaldiari dagozkion kontuena.