Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20162017
Langile kopurua 464 475
Barnean hartzen dituen udalerriak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira
362.784
365.597
Uraren Ziklo Integraleko biztanleak 357.337 360.142
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak 361.985 364.800
EHGaren eremuko biztanleak 340.405 343.268
Taxiaren eremuko biztanleak 351.137 354.003
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak 96.771 97.231
Negozio zifra (€)   57.889.215,17 58.590.672,09
Egindako inbertsioak (mila eurotan)     6.564.990,31 7.984.291,45
Aktiboak, guztira (€)  192.987.750,54 193.057.532,99
Lortutako emaitza (€)       5.136.445,06 4.633.567,74