Hiri hondakinak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

2014an hasitako joerari jarraitzen dio hondakinak sortzeak. 2017an, Iruñerriko Mankomunitateak 142.967 tona hondakin bildu zituen, hau da, aurreko urtean baino %1,22 gehiago, orduan 141.242 tona izan baitziren, eta 2013an baino %4,03 gehiago (137.435 tona). Emendatze hori era orokortuan gertatu da gaikako bilketa gehienetan; dena den, beiraren bilketa salbuespena da, mantendu egin baita, eta bai gai organikoen bilketa ere, aurreko urtearekiko %2,31 gutxitu baita.

Hondakinak berreskuratzeari dagokionez, %1,52 emendatu dira berreskuratutako tonak. Portzentualki, zura nabarmendu behar da, 1.842 tona berreskuratu baitira, 2016an baino %13,48 gehiago, eta ehun-materialak berreskuratzea, arropa jasotzeko lehen 95 edukiontziak kokatu baitziren abuztuan.

Bildutako hondakin-kantitatea ere handitu denez, berreskuratutako hondakinen portzentajea 2016ko balioetan dago, bai orokorrean, bai biohondakinei berariaz dagokienean ere. 

Ekoizpena

 2014201520162017
Sortutako hondakinen kantitate osoa (t) 139.399 142.214 143.352 145.779
Kilogramoak, biztanleko eta urteko 387,85 394,37 396,02 399,61

 Osaketa

 2014201520162017
Papera-kartoia 21.880 %15,70 23.650 %16,63 23.493 %16,39 23.796 %16,32
Brikak 1.884 %1,35 2.033 %1,43 1.936 %1,35 1.847 %1,27
Plastikoa 11.541 %8,28 12.037 %8,46 11.718 %8,17 12.252 %8,40
Beira 12.367 %8,87 12.461 %8,76 12.798 %8,76 13.320 %9,14
Metalak 3.322 %2,38 3.138 %2,21 3.276 %2,29 3.428 %2,35
Ehunak 3.626 %2,60 3.803 %2,67 4.127 %2,88 4.628 %3,17
Tamaina handiko gauzak 2.273 %1,63 2.603 %1,83 2.794 %1,95 2.624 %1,80
Zura 3.769 %2,70 3.380 %2,38 3.596 %2,51 3.757 %2,58
TEEHak 822 %0,59 857 %0,60 916 %0,64 1.451 %1,00
Pilak 29 %0,02 29 %0,02 33 %0,02 28 %0,02
Olioak 108 %0,08 126 %0,09 122 %0,09 111 %0,08
Beste produktu batzuk 5.772 %4,14 5.941 %4,18 6.169 %4,130 4.635 %3,18
Paper zikina, pixoihalak 8.813 %6,32 9.382 %6,60 9.337 %6,51 9.863 %6,77
Etxebizitzetako + udaletako inauste-hondakinak 10.899 %7,82 10.244 %7,20 9.774 %6,82 9.774 %6,70
Gai organikoak 52.294 %37,51 52.529 %36,94 53.263 %37,16 54.264 %37,22
Guztira139.399%100,00142.214%100,00143.352%100,00145.779%100,00

Sortutako hondakinak, bilketa motaren arabera (t)

 20132014201520162017
Gai organikoen eta gainerakoen edukiontzietan 92.323 85.282 50.528 0 0
Gainerakoen edukiontzietan *479 **6.487 ***38.157 ****86.423 87.686
Gai organikoen edukiontzietan (5. edukiontzia) *86 **1.041 ***4.766 ****7.931 7.748
Ontzien edukiontzietan 7.692 7.435 7.740 7.882 8.135
Etxeko eta auzoko konpostajean 1.523 1.699 1.760 2.110 2.812
Gai bakarreko bilketetan 31.584 32.258 33.949 33.369 33.112
Tamaina handikoen bilketetan eta garbiguneetan 5.268 5.197 5.314 5.637 6.285

* Gai organikoen bilketa bereizia hasi zen, Barañainen (2013ko azaroa)

** Gai organikoen bilketa bereiziaren 2. fasea

*** Gai organikoen bilketa bereiziaren 3. fasea

**** Gai organikoen bilketa bereiziaren 4. fasea

Hiri-hondakinen berreskuratze osoaren indizearen bilakaera

2013 2014 2015 2016 2017
Hiri-hondakin berreskuragarriak (t) analisien arabera 64.890 68.247 89.823 114.133 120.039
Berreskuratutako hiri-hondakinak (t) 41.031 42.968 48.035 51.460 52.312
Hiri-hondakinen berreskuratze osoaren indizea %63,2 %63,0 %53,5 %45,1 %43,5

Biohondakinen berreskuratze indizea (t) (gai organikoak, inauste-hondakinak eta konpostajea)

2013 2014 2015 2016 2017
Biohondakinak hondakinetan (t) 61.572 63.194 62.774 63.037 64.039
Berreskuratutako biohondakinak 11.499 12.523 15.522 18.243 18.466
Biohondakinen berreskuratze indizea %18,7 %19,8 %24,7 %28,9 %28,8

Biohondakinen berreskuratze portzentajea

Berreskuratzea, produktuen arabera (t)

 2014201520162017
Tamaina handikoak 495 516 480 493
Berreskuratutako papera/kartoia, guztira 14.143 16.436 16.182 16.384
Beira, guztira 8.430 8.470 8.705 8.712
Metalak, guztira 970 934 947 899
Plastikoak, guztira 2.744 2.596 3.121 3.236
Brikak, guztira 675 632 662 612
Ehunak 549 440 426 591
TEEHak 822 858 916 937
Zura 1.480 1.476 1.623 1.842
Pilak 29 29 33 28
Olioa 107 126 122 111
Etxebizitzetako inauste-hondakinak 5.847 5.581 5.513 5.468
Udaletako inauste-hondakinak 3.974 3.560 3.055 2.670
Gai organikoak 1.004 4.621 7.565 7.516
Etxeko eta auzoko konpostajea 1.699 1.760 2.110 2.812
Berreskuratutako produktuak, guztira42.96848.03551.46052.312
Berreskuratutako kilogramoak, biztanleko eta urteko 119,55 133,21 142,16 143,40
Ontzien berreskuratze osoaren indizea, % %51,30 %51,40 %53,00 %51,70

Paperaren eta kartoiaren berreskuratze osoaren indizearen bilakaera

2013 2014 2015 2016 2017
Hiri hondakinetan dagoen papera eta kartoia (t) 21.902 21.880 23.650 23.493 23.796
Berreskuratutako papera eta kartoia (t) 13.395 14.144 16.436 16.182 16.384
Paperaren eta kartoiaren berreskuratze osoaren indizea, % %61,2 %64,6 %69,5 %68,9 %68,9

Zabortegira bideratzea

 20132014201520162017
Zabortegira bideratutakoaren % 
(zabortegira ez doan bildutako zabor guztiaren %)
45,51 44,87 47,75 49,39 49,63