2017an egindako lanak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Goi-hornidura

 • Eugi hornitzea.
 • D800 hodia egonkortzea Larrasoañan (III. fasea). 
 • Arlegitik Subitzarako bulkatzearen trazaduraren zati bat aldatzea.
 • Ziritzako ur-biltegia.
 • Arreko ur-biltegia.
 • Santa Luziako ur-biltegiko estalkiak birgaitzea.
 • Noaingo ur-biltegiko estalkiak birgaitzea. 
 • Bolborategiko ur-biltegiko estalkiak birgaitzea.
 • Sarasateko ur-biltegiko estalkiak birgaitzea.
 • Urtasungo EUTEko irazkiak birgaitzea.
 • Lizasoaingo hornidura berritzea.
 • Instalazio elektrikoa behe-tentsioan Urtasungo EUTEn.
 • Artetako ubideak birgaitzea (III. fasea)

Tokiko sareak

 • Euri-uren sarea Milutze kalean. 
 • Muruzabalgo hornidurako hodi nagusia berritzea.
 • Hornidurako sarea berritzea eta sektorea ixtea Vistabellan, Etxabakoitzen. 
 • Saneamenduko kolektoreak berritzea Barañaingo Erdiko etorbidean.
 • Oboidea birgaitzea Barañaingo ingurabidean.

Hondakinak

 • Euri-urak bideratzea Eroskiko garbigunean.
 • Instalazio elektrikoa goi-tentsioan Gongorako HHTZn.
 • 19. gelaxka egokitzea eta lan osagarriak egitea Gongorako HHTZn (1. zatia).
 • 21. gelaxkaren 1. zatia zigilatzea eta biogaseko linea kokatzea.

Goi-saneamendua

 • Hustubidea eta arazketa Iharnotzen.
 • Hustubidea eta arazketa Oltzan. E
 • Hustubidea eta hobi septikoa Gerendiainen.
 • Zubiriko HUA.
 • Hustubidea eta arazketa Artetan.
 • Hustubidea eta arazketa Anotzen.
 • Arbastua kokatzea HUAko gainezkabide orokorrean.
 • Lehen mailako lohietarako baheak ordeztea HUAn.
 • Hustubidea eta arazketa Makirriainen.
 • Instalazio elektrikoa zabaltzea goi-tentsioan Arazuriko HUAn.
 • Tximistorratza kokatzea Arazuriko HUAn.
 • Lohietarako hodiak sendotzea tratamendu biologikoan, Arazurin.
 • Errodadura berritzea, 6. zenbakiko lehen dekantazio-tangan (Arazuriko HUA).
 • Herdoiltze-kontrako babesa berritzea, 1. zenbakiko flotagailuko metalezko ekipoetan (Arazuriko HUA).
 • Linea elektrikoa aldatzea Arazuriko HUAn.

Ibai Parkea

 • Ibai Parkea konektatzea Landabenen.

Hainbat lan

 • Lur- eta harri-jauziak kontrolatzea Artetako iturburuko sakanean.
 • Ongizateko guneak egokitzea Chinchilla Jeneralaren kaleko eraikinean.
 • Estalkiak konpontzea Agustindarren industrialdeko tailerrean.