Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio-zifra (mila eurotan)

20162017
Uraren Ziklo Integrala
Hornidura 18.504,42 18.532,59
Saneamendua 6.568,47 6.623,00
Harguneak 549,30 612,56
Hondakinak
Zaborren tasak 27.670,30 27.323,04
Botatzeak eta azpiproduktuak 2.462,70 2.627,55
Elektrizitatea 1.981,48 2.719,03
Beste batzuk 152,54 152,90
Guztira 57.889,22 58.590,67

Hornidurak (mila eurotan)

20162017
Ura erostea 1.359,24 1.440,91
Gainerakoak erostea 2.387,94 2.652,39
Beste enpresa batzuek egindako lanak 17.914,77 18.256,18
Guztira 21.661,95 22.349,49

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20162017
Soldaten gastuak
Lansariak eta soldatak 16.971,60 16.921,10
Karga sozialak eta hornidurak 5.791,29 6.307,55
Guztira 22.762,89 23.228,65

Ustiapen gastuen estaldura (%)

20162017
Ustiapen gastuen estaltze-maila (1) %95,96 %95,60
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru-laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20162017
Zorpetzea
 (Pasibo ez arrunta +pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
%30,14 %30,71

Zergak (mila eurotan)

 20162017
Zergak
BEZa 765,92 678,75
PFEZa 3.059,21 3.133,78
Sozietateen zerga 115,15 177,51
Zergak, guztira 3.940,28 3.990,04

Inbertsioak eta jasotako diru-laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20162017
Uraren Ziklo Integrala
Goi-hornidura 1.359,45 3.332,47
Goi-saneamendua 1.682,90 1.559,46
Tokiko sareak 558,96 394,88
Hondakinak
Bilketa 1.889,61 1.189,33
Tratamendua 55,08 87,22
Ibai Parkea 21,81 373,90
Beste inbertsio batzuk
997,17 1.047,04
Inbertsioak, guztira 6.564,99 7.984,29
Jasotako diru-laguntzak20162017
Goi-hornidura 379,64 1.819,26
Goi-saneamendua 1.663,88 1.271,52
Tokiko sareak 193,60 0,00
Hondakinen tratamendua 1.616,29 0,00
Ibai Parkea 0,00 18,00
Beste batzuk 0,00 27,50
Jasotako diru-laguntzak, guztira3.853,413.136,28
20162017
Inbertsioak finantzatzean diru-laguntzen parte-hartze %  %56,78 %57,06