Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan-inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2016an, inkesta egin da eta parte-hartzea %51koa izan da, 2014an izan zen parte-hartzearen antzekoa.

Pertsonen kudeaketa- eta garapen-adierazleak 

Plantillaren osaketa2011201220132014201520162017
Langile-kopurua 459 (325+134) 454 (323+131) 452 (317+135) 442 (305+137) 457 (311+146) 464 (314+150) 475 (324+151)
Langileen batez besteko adina 46 (47-43) 47 (48-44) 48 (49-45) 48 (49-45) 48 (50-46) 48 (50-46) 49 (50-47)
Gizon/emakumeen portzentajea 71/29 71/29 68/32 69/31 68/32 68/32 68/32
Zuzendaritzako kideen kopurua 13 (9+4) 14 (10+4) 16 (10+6) 16 (10+6) 16 (10+6) 15 (10+5) 15 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan  69,23/30,77 71,4 / 28,6 62,5 / 37,5 62,5/37,5 62,5/37,5 66,66/33,33 66,66/33,34
Lorpenak eta motibazioa  
Barne-promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa-prozesu guztien gainean 20,00 0,00 66,67 77,78 56,25 68,75 56,00
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 0,00 0,00 50,00 41,67 38,89 50,00 32,26
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  0,00 0,00 0,22 1,13 1,55 1,51 2,11
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  38 EZ EZ 53 EZ 51 EZ
Absentismo-portzentajea 6,12 4,50 4,91 5,08 5,96 6,38 6,93
Gaikuntza profesionala  
Prestakuntza-ekintzen kopurua 224 231 247 251 293 378 289
Prestakuntza-orduak, langile eta urte bakoitzeko 22,80 27,66 20,02 28,89 28,99 38,72 32,56
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 94,02 83,90 73,94 95,36 85,68 94,22 94,58
Lanorduen portzentajea, prestakuntza-ordu guztien gainean 91,74 91,11 87,66 88,35 88,39 76,9 86,5
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata-masaren gainean 2,44 2,90 2,23 3,45 3,12 3,53 2,82
Laneko segurtasuna eta osasuna  
Baja eragin duten istripuen kopurua 24 19 12 28 14 18 29
Intzidentzia-indizea 42,44 39,32 24,13 55,89 30,92 30,33 61,87
Maiztasun-indizea 26,66 24,70 15,15 35,1 19,42 18,59 38,68
Larritasun-indizea 0,32 0,46 0,25 1 0,83 0,39 0,67
Pertsonentzako arreta  
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 54 54 54 54 54 54 54
Langileen gogobetetasuna  
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 46 EZ EZ 57 EZ 64 EZ