Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoera-orriak, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

  Txostenaren oharrak2017KO EKITALDIA2016KO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK  5.136.445,065.136.445,06
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 3.136.282,17 3.853.412,33
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) 12 -79.062,26
Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk  13 325.967,00 -20.662,17
Diru-laguntzen zerga-ondorioa  12 -8.781,60 -10.568,17
Zerga-ondorio aktuariala 13 -912,71 57,85
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira   3.452.554,863.743.177,58
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 -8.626.871,68 -8.527.029,38
Zerga-ondorioa  12 24.155,20 23.836,79
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -8.602.716,48-8.503.192,59
     
AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  -516.593,88376.430,05

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera-orri osoa, 2017ko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

   Funts sozialaErreserba sozietate bateratuetanEkitaldiko emaitza bateratuaJasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareakGUZTIRA
SALDOA, 2015AREN AMAIERAN40.482.526,7836.764.311,016.460.868,6164.211.466,42147.919.172,82
Doitzeak, akatsengatik, 2015 -30.000,00 -30.000,00
SALDO DOITUA, 2016AREN HASIERAN 
40.482.526,7836.734.311,016.460.868,6164.211.466,42147.889.172,82
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira  -20.604,32 5.136.445,06 -4.739.410,70 376.430,04
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin           
2015eko ekitaldiko etekinaren banaketa 2.154.515,85 4.306.352,76 -6.460.868,61
SALDOA, 2016AREN AMAIERAN 
42.637.042,6341.020.059,455.136.445,0659.472.055,72148.265.602,86
Doitzeak, akatsengatik, 2016  -50.000,00 -50.000,00
SALDO DOITUA, 2017AREN HASIERAN42.637.042,6340.970.059,455.136.445,0659.472.055,72148.215.602,86
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira    325.054,29 4.633.567,74 -5.475.215,91 -516.593,88
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2016ko ekitaldiko etekinaren banaketa 158.137,02 4.978.308,04 -5.136.445,06
SALDOA, 2017AREN AMAIERAN42.795.179,6546.273.421,784.633.567,7453.996.839,81147.699.008,98