Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20152016
Langile kopurua 457 464
Udalerri erkidetuak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira 361.290 361.674
Uraren Ziklo Integralaren eremuko biztanleak 355.960 357.337
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak 360.608 361.985
EHGaren eremuko biztanleak 339.128 340.405
Taxiaren eremuko biztanleak 349.811 351.137
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak 96.202 96.771
Negozio zifra (€)  57.758.880,55 57.889.215,17
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 8.997.593,72 6.564.990,31
Aktiboak, guztira (€)  193.352.515,63 192.987.750,54
Lortutako emaitza (€)  6.460.868,61 5.136.445,06