Arazuriko Hondakin Uren Araztegia

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hodi biltzaileen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin urak edo ur zikinak Arazuriko araztegira iristen dira (Oltzako zendea). Han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira itzultzen dira baldintza hobeetan.

Arazteko prozesuan sortutako lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira, zuzenean erabilita nekazaritzan eta konpost bihurtuta hondakin berdeekin.

Arazuriko HUA instalazioaren ezaugarriak

Uraren tratamendu linea

750.000 biztanle baliokiderentzat baino gehiagorentzat tratatzeko ahalmena du instalazio honek. Arazteko prozesua honela egiten da:

  • Lehen mailako tratamendua, martxan 1990etik. Aurretratamendua egiten da, lodiak kenduta, hondarra eta koipea kentzen dira eta lehen mailako 6 dekantagailu daude.
  • Tratamendu biologikoa, martxan 1999tik. Aireztatzeko 4 putzu ditu, eta bigarren mailako 6 dekantagailu.

Lohien tratamendu linea

Biogasa ateratzen den 5 digestore anaerobioetan uraren lerroan sortutako lohiak tratatzea. Behin digerituta, deshidratatu egiten dira instalazioko bi zentrifugagailuetan.

Biogasaren aprobetxamendu linea

Lohien digestioan sortutako biogasa gasometroan eta esferan biltzen da. Ondoren sortu egiten da (elektrikoa eta kalorifikoa) kogenerazio motorren bidez.

Lohiak nekazaritzan birziklatzea

Lohien %80,50 laborantza estentsibora bideratu dira.

Lohiak konpost bihurtzea

Digeritutako lohien gainerako %19,5a konpost bihurtzen da araztegiko instalazioan jasotzen diren hondakin berdeekin nahasita. 2012. urtea arte aire zabaleko larrainetan egin da konposta (windrow konpostajea). 2012an Arazuriko araztegiko lohien konpostatze planta berria eraiki zen. Planta berri horretan, prozesua nabe itxi batean egiten da. Bertan 5 tunel daude eta haietan tratamenduaren lehen zatia egiten da. Gero, zolata aireztatua duen ontzeko nabean amaitzen da prozesua.

Instalazioaren datuak

unitateak201420152016
Arazteko instalazioaren ezaugarriak
Sartzeko emaria l/s 1.166 1.127 1.089
Tratatutako bolumena m3 36.779.856 35.546.921 34.443.310
Hartzen duen biztanleria baliokidea bizt. 552.763 620.482 590.240
Mankomunitatetik kanpoko lohi tratatuak m3 29.995 28.362 27.005
Kanpoko kargaren portzentajea % 13,6 14,2 15,0
Ekoitzitako biogasa eta energia sortzea
Biogasa sortzea m3 4.763.980 4.537.290 5.367.132
Araztegian kontsumitutako energia kWh 18.663.327 18.792.723 18.610.746
Araztegian ekoitzitako energia kWh 18.725.764 18.368.554 19.130.225
Autosufizientzia energetikoa % 100,3 97,7 102,8
Sortutako hondakinak
Araztegiko arazte hondakinak t 1.501 1.445 1.544
BIOSOLIDOAK KUDEATZEAunitateak201420152016
Biosolidoak sortzea
Sortutako biosolido kantitatea t 31.539 33.617 33.729
Biosolidoaren lehortasuna % 18,8 17,9 17,8
Landan aplikatzea t 25.485 27.202 27.154
Konposta egitea t 6.054 6.415 6.575
Lohi/biosolido konpostajea
Konpost bihurtutako hondakin berdeak t 9.817 9.141 8.568
Sortutako konposta m3 9.155 6.780 4.320
Merkaturatutako konpost zakuak unit. 15.607 15.773 15.512
Sortutako hondakinak
Inauste errefusa t 93 68 73