Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio zifra (mila eurotan)

20152016
Uraren Ziklo Integrala
Hornidura 18.404,57 18.504,42
Saneamendua 6.577,31 6.568,47
Harguneak 603,04 549,30
Hondakinak
Zaborren tasak 26.900,33 27.670,30
Botatzeak eta azpiproduktuak 2.484,88 2.462,70
Elektrizitatea 2.655,42 1.981,48
Beste batzuk 133,33 152,54
Guztira57.758,88 57.889,22

Hornidurak (mila eurotan)

20152016
Ura erostea 1.388,41 1.359,24
Gainerakoak erostea 2.468,54 2.387,94
Beste enpresa batzuek egindako lanak 16.897,80 17.914,77
Guztira20.754,76 21.661,95

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20152016
Soldaten gastuak
Lansariak eta soldatak 16.774,91 16.971,60
Karga sozialak eta hornidurak 5.640,65 5.791,29
Guztira22.415,55 22.762,89

Ustiapen gastuen estaldura (%)

20152016
Ustiapen gastuen estaltze maila (1) %97,18 %95,96
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru-laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20152016
Zorpetzea 
(Pasibo ez arrunta +pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
%30,71 %30,14

Zergak (mila eurotan)

 20152016
Zergak
BEZa 111,31 765,92
PFEZa 2.833,76 3.059,21
Sozietateen zerga 139,56 115,15
Zergak, guztira3.084,63 3.940,28

Inbertsioak eta jasotako diru-laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20152016
Uraren Ziklo Integrala
Goi hornidura 601,39 1.359,45
Goi saneamendua 1.371,34 1.682,90
Tokiko sareak 1.912,13 558,96
Hondakinak
Bilketa 3.485,28 1.889,61
Tratamendua 180,47 55,08
Ibai Parkea 238,91 21,81
Beste inbertsio batzuk
1.208,07 997,17
Inbertsioak, guztira8.997,59 6.564,99
Jasotako diru-laguntzak20152016
Goi hornidura 142,49 379,64
Goi saneamendua 1.127,07 1.663,88
Tokiko sareak 2.316,36 193,60
Hondakinen tratamenduak 1.145,93 1.616,29
Ibai Parkea 30,76 0,00
Jasotako diru-laguntzak, guztira 4.762,603.853,41
20152016
Inbertsioak finantzatzean diru-laguntzen parte-hartze % %57,17 %56,78