Erakundeko pertsonei emandako laguntza eta ordainsariak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

2010-2014/16 aldirako lan hitzarmena 2012ko uztailaren 23an sinatu zen eta 2012ko azaroaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (224 zenbakiko NAO). 2016. urterako, eta kontuan izanik Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak ordainsariak emendatzeko aukera eman zuela, %1 handitu zen SCPSAko langileentzat. 

2016ko lanaldiak 217 izan dira, eta, guztira, 1.592 ordu urteko. 

Enpresak langileei eskaintzen dizkien neurri batzuk daude, arreta sozialerako neurriak, hain zuzen, hitzarmen kolektiboan jasota dauden lizentziez eta baimenez gain:

Zerbitzu sozialakDeskribapena
Pentsio plana Sari zehaztua, urte sari aldakorren kopurua dakarrena, zenbait parametroren arabera kalkulatuak, eta erretiro, heriotza eta baliaezintasun kontingentziak estaltzen dituena
Istripu asegurua Istripuen estaldura
Erretiro partziala Erretiro Plana 2018ko abenduaren 31 arte
Diru-laguntzak
  • Soldataren osagarria, gaixotasun eta istripuagatiko, soldataren %100a osatu arte
  • Nomina aurrerakinak
  • Diru-laguntzak prestakuntza hartzeko