Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2016an, inkesta egin da eta parte-hartzea %51koa izan da, 2014an izan zen parte-hartzearen antzekoa. 

Parte-hartzearen bilakaera langileen gogobetetasuna ezagutzeko inkestan (portzentajea, plantilla osoa kontuan hartuta).

20092010201120122013201420152016
48 EZ 38 EZ EZ 53 EZ 51

Pertsonen kudeaketa eta garapen adierazleak

Plantillaren osaketa 20092010201120122013201420152016
Langile kopurua 485 (347+138) 478 (304+138) 459 (325+134) 454 (323+131) 452 (317+135) 442 (305+137) 457 (311+146) 464 (314+150)
Langileen batez besteko adina 44 (46-41) 45 (46-42) 46 (47-43) 47 (48-44) 48 (49-45) 48 (49+45) 48 (50+46) 48 (50+46)
Gizon/emakumeen portzentajea 71/29 71/29 71/29 71/29 68/32 69/31 68/32 68/32
Zuzendaritzako kideen kopurua 15 (11+4) 14 (10+4) 13 (9+4) 14 (10+4) 16 (10+6) 16 (10+6) 16 (10+6) 15 (10+5)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako lanpostuetan 73,33/33,33 71,4/28,6 69,23/30,77 71,4 / 28,6 62,5 / 37,5 62,5/37,5 62,5/37,5 66,66/33,33
Lorpenak eta motibazioa   
Barne promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa prozesu guztien gainean 53,85 69,23 20,00 0,00 66,67 77,78 56,25 68,75
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 66,67 66,67 0,00 0,00 50,00 41,67 38,89 50,00
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,65 2,1 0,00 0,00 0,22 1,13 1,55 1,51
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 48 EZ 38 EZ EZ 53 EZ 51
Absentismo portzentajea 7,11 5,75 6,12 4,50 4,91 5,08 4,11 6,38
Gaikuntza profesionala   
Prestakuntza ekintzen kopurua 248 242 224 231 247 251 293 378
Prestakuntza orduak, langile eta urte bakoitzeko 23,53 22,97 22,80 27,66 20,02 28,89 28,99 38,72
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 78,03 80,00 94,02 83,90 73,94 95,36 85,68 94,22
Lanorduen portzentajea, prestakuntza ordu guztien gainean 99,22 99,18 91,74 91,11 87,66 88,35 88,39 76,9
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata masaren gainean 2,54 2,21 2,44 2,90 2,23 3,45 3,12 3,53
Laneko segurtasuna eta osasuna   
Baja eragin duten istripuen kopurua 16 19 24 19 12 28 14 18
Intzidentzia indizea 32,8 39,24 42,44 39,32 24,13 55,89 30,92 30,33
Maiztasun indizea 20,6 24,65 26,66 24,70 15,15 35,1 19,42 18,59
Larritasun indizea 0,3 0,23 0,32 0,46 0,25 1 0,83 0,39
Pertsonentzako arreta   
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 53 50 54 54 54 54 54 54
Langileen gogobetetasuna   
Gogobetetasun globalaren portzentajea 57 EZ 46 EZ EZ 57 EZ 64