Ondasun garbietan izandako aldaketen egoerak, 2015eko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

A) Aitortutako diru-sarreren eta gastuen egoerak, 2015eko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak

  Txostenaren oharrak2016KO EKITALDIA2015EKO EKITALDIA
     
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUAREN EMAITZAK   5.136.445,066.460.868,61
ONDASUN GARBIEI ZUZENEAN EGOTZITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK    
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 3.853.412,33 4.762.602,08
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak (doitzeak) 12 -79.062,26 -40.298,50
Irabazi eta galera aktuarialengatik eta beste doitze batzuk 13 -20.662,17 -48.961,91
Diru-laguntzen zerga ondorioa  12 -10.568,17 -11.805,76
Zerga ondorio aktuariala 13 57,85 122,40
Zerga ondorioa, zerga tasa aldatzeagatik 12 eta 13 17.366,72
Ondasun garbiei zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak   3.743.177,584.679.025,03
GALEREN ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK   
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareak 12 -8.527.029,38 -8.609.955,51
Zerga ondorioa  12 23.836,79 21.394,01
Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak, guztira  -8.503.192,59-8.588.561,50
     
AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK, GUZTIRA  376.430,052.551.332,14

B) Ondasun garbietan izandako aldaketen egoera osoa, 2015eko eta 2016ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagozkienak 

   Funts sozialaErabilera orokorrerako emandako ondasunakErreserba sozietate bateratuetanEkitaldiko emaitza bateratuaJasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta ondareakGUZTIRA
SALDOA, 2014AREN AMAIERAN ETA 2015AREN HASIERAN 39.775.524,532.591.775,294.927.788,5268.072.752,37145.367.840,68
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira -48.250,52 6.460.868,61 -3.861.285,95 2.551.332,14
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin            
2014ko ekitaldiko etekinaren banaketa 707.002,28 4.220.786,24 -4.927.788,52
SALDOA, 2015AREN AMAIERAN ETA 2016AN HASIERAN
40.482.526,78 36.764.311,016.460.868,6164.211.466,42147.919.172,82
Aitortutako diru-sarrerak eta gastuak, guztira      -20.604,32 5.136.445,06 -4.739.410,70 376.430,04
Eragiketak, bazkideekin edo jabeekin          
2015eko ekitaldiko etekinaren banaketa 2.154.515,85 4.306.352,76 -6.460.868,61
SALDOA, 2016AREN AMAIERAN42.637.042,6341.050.059,455.136.445,0659.472.055,72148.295.602,86