Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20142015
Langile kopurua 442 457
Udalerri erkidetuak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira 360.216 361.402
Hornituta daudenak 354.761 355.960
Hiri hondakinen bilketa hartzen dutenak 359.411 360.608
Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzua hartzen dutenak 337.989 339.128
Taxiaren zerbitzua hartzen dutenak 348.580 349.811
Iruñerriko Ibai Parkearen zerbitzua hartzen dutenak 93.439 96.202
Negozio zifra (€)  56.868.769,59 57.758.880,55
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 8.049.143,43 8.997.593,72
Aktiboak, guztira (€)  192.396.510,79 193.352.515,63
Lortutako emaitza (€)  4.927.788,52 6.460.868,61