2015ean egindako lanak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Goi hornidura

 • Hornidura alternatiba Etxarren Girgillaon.
 • Artetako iturburura sartzeko bidea egonkortzea eta ubideak konpontzea.
 • Urtasungo hornidura hobetzea. 
 • Gai kimikoak deskargatzeko guneak egokitzea Egillorko, Tiebasko eta Urtasungo edateko uren araztegietan.
 • Hornidurako hoditeria berritzea Zortziko biribilgunean (Decathlon saltokiaren ondoan).

Ibai Parkea

 • Oinzubia Elortz ibaiaren gainean.

Hornidura eta saneamendu sareak berritzea

 • Euri uren sistema handitzea Zizur Nagusian. 1. fasea.

Hondakinak

 • Bilketa pneumatikoko zentrala Lezkairun, Arrosadian eta Mutiloenartean.
 • HHTZko 21. zenbakiko gelaxka egokitzea.
 • Gongorako HHTZko 19. gelaxka egokitzea eta lan osagarriak egitea.
 • Gongorako HHTZko 21. gelaxkako hegoaldeko ezponda egonkortzea.

Goi saneamendua

 • Zabaltzako hobi septikoko kolektorea. 
 • HUAko eraikin nagusia eraberritzea.
 • Lotzako hustubidea eta arazketa.
 • 3. zenbakiko flotagailua Arazuriko HUAn.
 • Lohiak loditzeko tangak berritzea Arazuriko HUAn.
 • Osterizko hustubidea aldatzea.
 • Zentrifugoen kolektorea berritzea Arazuriko HUAn.
 • Gasometroa berritzea Arazuriko HUAn.
 • 1., 2. eta 3. dekantazio-tangak, bigarren mailakoak, berriro egokitzea Arazuriko HUAn.

Hainbat lan

 • Aire-girotzea berritzea Chinchilla Jeneralaren kaleko eraikinean.
 • Egillorko zentral hidroelektrikorako bidea egokitzea.
 • Navas de Tolosa kaleko bulegoak handitzea.
 • Egillorko errepidean, bihurgunearen ibilbidea hobetzea.
'); var time = setTimeout( function(){ printWin.print(); printWin.document.close(); clearTimeout( time); }, 1000); return false; }) }) }) // Script menu responsive jQuery(document).ready(function () { jQuery('#navmain').meanmenu({ meanMenuContainer: '#navmobile' }); // Muestra las migas en moviles //if( $.browser.mobile) { $("#migas").show(); //} }); $(function(){ })