Edateko uren araztegiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Egillorko EUTE

Hornitzeko iturritik 7 kilometrora, Egillorko araztegiak Artetako iturburutik doakion ura tratatzen du etengabeko prozesuan.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Egillor (Goñibar)
 • Eraiki zen urtea: 1992
 • Azalera osoa: 44.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 800 l/s. 2015ean tratatutako batez besteko emaria: 440 l/s

Tratamendu lineak:

 • Ura tratatzea: helmugako obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate eta iragazteko, 6
 • Lohiak tratatzea: batez besteko ekoizpena 0,36 tona eguneko

Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 9,4 kg

Tiebasko EUTE

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Tiebasko udal barrutia, Alaitz mendiaren behealdea
 • Eraiki zen urtea: 2004-2005
 • Azalera osoa: 44.454,78 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s, 1. fasean 1.500 l/s-ra handitu ahal da eta 2. fasean 3.000 l/s-ra
 • 2015ean tratatutako batez besteko emaria:
      63 l/s urteko batez bestekoa
      243 I/s lan egindako egunetako batez bestekoa

Tratamendu lineak:

 • Sartzeko ubidea. Zati handienak basalantzeko burdin sareak eta solido meharretarako bahea. 2 linea, bakoitza 500 l/s-koa: emaria neurtzea, nahaste eta malutatze ganbera, flotazioa, ozonoztatzea, hondar bidez iraztea eta kloro bidez desinfektatzea.
 • Lohiak tratatzea: flotazio bidez lohiak loditzea eta iragazkiak garbitzeko ura lehengoratzea, loditutako lohiak homogeneizatzeko andela, zentrifugagailuetan deshidratatzea, lohiak edukiontzietan metatzea.
      - Lohien batez besteko ekoizpena: 0,13 tona eguneko
      - Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 22,9 kg

Urtasungo EUTE

Eugiko urtegiko ura Urtasungo araztegira bideratzen da, eta han malutatze, koagulazio, dekantatze eta irazte prozesuak egiten dira, gizakiok edan ahal izateko modukoa gera dadin.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Urtasun (Esteribar).
 • Eraiki zen urtea: 1976
 • Azalera osoa: 15.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s. 2015ean tratatutako batez besteko emaria: 432 l/s

Tratamendu lineak:

 • Ura tratatzea: helmuga obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate, eta iragazteko, 6
 • Lohiak tratatzea: batez besteko ekoizpena, 1,30 t eguneko
      Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 34,9 kg

Zentral hidroelektrikoak

Egillorko zentrala

Arakil ibaiaren eskuineko ertzean dago, Egillorko Edateko Uren Araztegiaren oinetan. Artetako iturburutik doazkion uretatik soberan gelditzen direnak aprobetxatzen dira, 3.750 l/s arte.

 • Instalatutako potentzia: 3.850 kW
 • Kontzesioa: 3.750 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 1.398 l/s
 • Ekoizpena: 11,88 gWh
 • Iberdrola partekatua

Eugiko zentrala

Presaren oinetan dago, Arga ibaiaren eskuineko ertzean.

 • Instalatutako potentzia: 1.890 kW
 • Kontzesioa: 5.250 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 1.526 l/s
 • Ekoizpena: 4,13 gWh

Urtasungo zentrala

Urtasungo Edateko Uren Araztegiaren sarreran dago.

 • Instalatutako potentzia: 196 kW 
 • Luzera: 1.673,72 km
 • Kontzesioa: 1.150 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 487 l/s
 • Ekoizpena: 0,81 gWh

2015eko errendimenduak

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Ur ekoizpena, guztira 14.415.734 m3 13.888.720 m3 1.935.686 m3
> Analisi bidezko kontrola, EUTEetan   
Lagin kopurua 241 235 66
Parametro kopurua 5.391 5.307 1.871
Emaitzak Emaitza konformeen  % 
Uhertasunaren analisi bidezko kontrola %100
Mikrobiologiako analisi bidezko kontrola %99,9
Kimikoako analisi bidezko kontrola %100
Erradioaktibitatea eza laginak aztertu %100

Kontsumitutako lehengaiak (kg)

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
   
Polielektrolitoa 1.275 1.525 650
Sosa kaustikoa - 134.410 -
Kloroa 20.251 33.227 2.773
Aluminio polikloruroa 220.987 342.551 89.971
Oxigenoa - - -
Almidoia 3.040 5.460 640

Sortutako hondakinak

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Edateko uren araztegiko lohiak (kg) 190.980 543.420 48.720

Energia elektrikoaren kontsumoa

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Kontsumitutako energia (kWh) 458.438 470.164 481.575