Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio zifra (mila eurotan)

20142015
Uraren ziklo integrala
Hornidura 17.934,06 18.404,57
Saneamendua 6.572,82 6.577,31
Harguneak 775,89 603,04
Hondakinak
Zaborren tasak 26.729,53 26.900,33
Botatzeak eta azpiproduktuak 2.096,03 2.484,88
Elektrizitatea 2.629,83 2.655,42
Beste batzuk 130,62 133,33
Guztira56.868,7757.758,88

Hornidurak (mila eurotan)

20142015
Ura erostea 1.351,71 1.388,41
Gainerako erosketak 3.140,82 2.468,54
Beste enpresa batzuek egindako lanak 16.909,58 16.897,80
Guztira21.402,1220.754,76

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20142015
Soldata gastuak
Lansariak eta soldatak 16.454,01 16.774,91
Karga sozialak eta hornidurak 5.581,75 5.640,65
Guztira22.035,7522.415,55

Ustiatze gastuen estaldura (%)

20142015
Ustiatze gastuen estaltze maila (1) 95,41 97,18
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru-laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20142015
Zorpetzea
(Pasibo ez arrunta + pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
32,35 30,71

Zergak (mila eurotan)

 20142015
Zergak
BEZa 673,78 111,31
PFEZa 2.948,15 2.833,76
Sozietateen zerga 17,87 139,56
Zergak, guztira3.639,813.084,63

Inbertsioak eta jasotako diru-laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20142015
Uraren ziklo integrala
Hornidura altan 796,54 601,39
Saneamendua altan 2.000,65 1.371,34
Tokiko sareak 2.653,75 1.912,13
Hondakinak
Bilketa 148,90 3.485,28
Tratamendua 245,83 180,47
Ibai Parkea 372,45 238,91
Beste inbertsio batzuk
1.831,02 1.208,07
Inbertsioak, guztira8.049,148.997,59
Jasotako diru-laguntzak20142015
Hornidura altan 326,26 142,49
Saneamendua altan 1.129,31 1.127,07
Tokiko sareak 344,98 2.316,36
Hondakinen tratamenduak 1.072,00 1.145,93
Ibai Parkea 106,95 30,76
Jasotako diru-laguntzak, guztira2.979,49 4.762,60
20142015
Inbertsioak finantzatzean diru-laguntzen parte-hartze % 55,31 57,17