Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2014an, gogobetetze inkesta hobetzeko proiektua gauzatu da, bi helburu argi hauekin: inkestako galdetegia bera hobetzea, laburragoa, errazagoa eta egungo hizkerara egokituta dagoen bat eginda, eta inkesta horri erantzuten dioten langileen kopurua handitzea. Hirugarren pausoa inkesta bera egitea izan zen: 2014ko urrian. Inkestaren emaitzek %53ko parte-hartzea erakutsi dute, azken aldian, 2011n, egindakoan baino handiagoa (%38).

Parte-hartzearen bilakaera langileen gogobetetzea ezagutzeko inkestan (portzentajea, plantilla osoa kontuan hartuta)

2009201020112012201320142015
48 EZ 38 EZ EZ 53 EZ

Pertsonen kudeaketa eta garapen adierazleak

Plantillaren osaketa2009201020112012201320142015
Langile kopurua 485 (347+138) 478 (304+138) 459 (325+134) 454 (323+131) 452 (317+135) 442 (305+137) 457 (311+146)
Langileen batez besteko adina 44 (46-41) 45 (46-42) 46 (47-43) 47 (48-44) 48 (49-45) 48 (49+45) 48 (50+46)
Gizon/emakumeen portzentajea 71/29 71/29 71/29 71/29 68/32 69/31 68/32
Zuzendaritzako kiden kopurua 15 (11+4) 14 (10+4) 13 (9+4) 14 (10+4) 16 (10+6) 16 (10+6) 16 (10+6)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako postuetan  73,33/33,33 71,4/28,6 69,23/30,77 71,4 / 28,6 62,5 / 37,5 62,5/37,5 62,5/37,5
Lorpenak eta motibazioa   
Barne promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa prozesu guztien gainean 53,85 69,23 20,00 0,00 66,67 77,78 56,25
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 66,67 66,67 0,00 0,00 50,00 41,67 38,89
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,65 2,1 0,00 0,00 0,22 1,13 1,55
Langileen gogobetetasuna jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea 48 EZ 38 EZ EZ 53 EZ
Absentismo portzentajea 7,11 5,75 6,12 4,50 4,91 5,08 4,11
Gaikuntza profesionala   
Prestakuntza ekintzen kopurua 248 242 224 231 247 251 293
Prestakuntza orduak, langile eta urte bakoitzeko 23,53 22,97 22,80 27,66 20,02 28,89 28,99
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 78,03 80,00 94,02 83,90 73,94 95,36 85,68
Lanorduen portzentajea, prestakuntza ordu guztien gainean 99,22 99,18 91,74 91,11 87,66 88,35 88,39
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata masaren gainean 2,54 2,21 2,44 2,90 2,23 3,45 3,12
Laneko segurtasuna eta osasuna   
Baja eragin duten istripuen kopuru 16 19 24 19 12 28 14
Intzidentzia indizea 32,8 39,24 42,44 39,32 24,13 55,89 30,92
Maiztasun indizea 20,6 24,65 26,66 24,70 15,15 35,1 19,42
Larritasun indizea 0,3 0,23 0,32 0,46 0,25 1 0,83
Pertsonentzako arreta   
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 53 50 54 54 54 54 54
Langileen gogobetetasuna   
Gogobetetasun globalaren portzentajea 57 EZ 46 EZ EZ 57 EZ
'); var time = setTimeout( function(){ printWin.print(); printWin.document.close(); clearTimeout( time); }, 1000); return false; }) }) }) // Script menu responsive jQuery(document).ready(function () { jQuery('#navmain').meanmenu({ meanMenuContainer: '#navmobile' }); // Muestra las migas en moviles //if( $.browser.mobile) { $("#migas").show(); //} }); $(function(){ })