Kontuen ikuskatze txostena

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Urteko kontu bateratuen ikuskaritza txostena behera kargatu, 2015eko abenduaren 31n bukatu zen urteko ekitaldiari dagozkion kontuena.

'); var time = setTimeout( function(){ printWin.print(); printWin.document.close(); clearTimeout( time); }, 1000); return false; }) }) }) // Script menu responsive jQuery(document).ready(function () { jQuery('#navmain').meanmenu({ meanMenuContainer: '#navmobile' }); // Muestra las migas en moviles //if( $.browser.mobile) { $("#migas").show(); //} }); $(function(){ })