Arazuriko Hondakin Uren Araztegia

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hodi biltzaileen sareen bidez, Iruñerrian sortzen diren hondakin urak edo ur zikinak Arazuriko araztegira iristen dira (Oltzako zendea). Han arazteko prozesu bat egin ondotik, Arga ibaira itzultzen dira baldintza hobeetan.

Arazteko prozesuan sortutako lohiak tratatu eta balorizatu egiten dira, zuzenean erabilita nekazaritzan eta konpost bihurtuta hondakin berdeekin.

EDAR Arazuriko instalazioaren ezaugarriak

Uraren tratamendu linea

750.000 biztanle baliokiderentzat baino gehiagorentzat tratatzeko ahalmena du instalazio honek. Arazteko prozesua honela egiten da:

  • Lehen mailako tratamendua, martxan 1990etik. Aurretratamendua egiten da, lodiak kenduta, hondarra eta koipea kentzen dira eta lehen mailako 6 dekantagailu daude.
  • Tratamendu biologikoa, martxan 1999tik. Aireztatzeko 4 putzu ditu, eta bigarren mailako 6 dekantagailu.

Lohien tratamendu linea

Biogasa ateratzen den 5 digestore anaerobioetan uraren lerroan sortutako lohiak tratatzea. Behin digerituta, deshidratatu egiten dira instalazioko bi zentrifugagailuetan.

Biogasaren aprobetxamendu linea

Lohien digestioan sortutako biogasa gasometroan eta esferan biltzen da. Ondoren sortu egiten da (elektrikoa eta kalorifikoa) kogenerazio motorren bidez.

Lohiak nekazaritzan birziklatzea

Lohien %80 laborantza estentsibora bideratu da.

Lohiak konpost bihurtzea

Digeritutako lohien gainerako %19,20a konpost bihurtzen da araztegiko instalazioan jasotzen diren hondakin berdeekin nahasita. 2012. urtea arte aire zabaleko larrainetan egin da konposta (windrow konpostajea). 2012an Arazuriko araztegiko lohien konpostatze planta berria eraiki da. Planta berri horretan, prozesua nabe itxi batean egingo da. Bertan 5 tunel daude eta haietan tratamenduaren lehen zatia egingo da. Gero, zolata aireztatua duen ontzeko nabean amaituko da prozesua.

Instalazioaren datuak

unitateak2011201220132014
Arazteko instalazioaren ezaugarriak
Sartzeko emaria l/s 997 1.037 1.312 1.166
Tratatutako bolumena m3 31.438.042 32.792.429 41.372.129 36.779.856
Hartzen dituen biztanle baliokideak bizt. 776.190 737.535 740.232 552.763
Mankomunitatetik kanpoko lohi tratatuak m3 30.359 30.226 31.182 29.995
Kanpoko karga portzentajea % 10,3 10,6 9,9 13,6
Sortutako biogasa eta energia sortzea
Biogasa sortzea m3 6.010.010 5.928.680 5.675.385 4.763.980
Araztegian kontsumitutako energia kWh 24.123.820 24.123.820 24.132.716 18.663.327
Araztegian ekoitzitako energia kWh 20.108.497 22.318.969 23.840.505 18.725.764
Autosufizientzia energetikoa % 83,4 90.60 98,80 100,3
Sortutako hondakinak
Araztegiko arazte hondakinak t 1.381 1.533 1.420 1.501
BIOSOLIDOAK KUDEATZEAunitateak2011201220132014
Biosolidoak sortzea
Sortutako biosolido kantitatea t 48.863 41.307 38.027 31.539
Biosolidoaren lehortasuna % 14,6 16.61 17,74 18,77
Landan aplikatzea t 37.914 31.354 32.832 25.485
Konposta egitea t 10.949 9.953 5.195 6.054
Lohi/biosolido konpostajea
Konpost bihurtutako hondakin berdeak t 8.765 9.386 9.894 9.817
Sortutako konposta m3 9.563 7.048 5.322 6.054
Merkaturatutako konpost zakuak unitatea 24.866 18.554 16.137 15.607
Sortutako hondakinak
Inauste errefusa t 132 102 105 93