Uraren Ziklo Integrala

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Uraren Ziklo Integralaren esparruan, ur ekoizpenaren datua nabarmendu behar da: 937 l/s., 2013arekin alderatuta, %2,03 murriztu baita (2013ko hori izan zen azken 20 urteetako ekoizpen baxuena izan zuena). Horrenbestez, 2005az geroztik kontsumoa gutxitzeko dugun joera berresten du datu horrek.

Erregistratu gabeko uraren koefizientea %12,50ekoa izan zen, aurreko ekitaldiko behin betiko datuaren oso antzekoa (%12,47) Adierazi behar da emaitza sektoreko onenen artean dagoela Espainian, ia-ia muga teknikoan.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, urtea normaltasunez joan da eta ez da gertakari edo gorabehera nabarmenik izan. Adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela. Berrikuntza moduan, horniduraren kontrol sarearen informazioa Osasun Ministerioaren Kontsumoko Uren Informazio Nazionalerako Sistemaren (SINAC) bertsio berrira egokitzen ari da (herritarren esku dago).

Saneamenduari eta arazketari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak, gai organikoak, nutrienteak, nitrogenoa eta fosforoa kentzea) erakusten digu arazte mailak handia izaten jarraitzen duela eta arro hidrografikoko erakundeak ezarritako mugak betetzen direla. Nabarmendu behar dira Arazuriko HUAra iristen den kargan, eragina duen kargan, gertatzen ari diren aldaketak, krisiaren aurreko egoerarekin alderatuta, gutxi gorabehera %25eko murrizketa erakusten baitu. Murrizte horrek oso eragin esanguratsua du HUAren operatiban, arazteko prozesuari berari eta lohiak sortzeari dagokionez. 

 201220132014
Ur ekoizpena, guztira 31.861.016 30.153.491 29.541.698
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Hornidura iturriak 556 6.730 560 6.899 564 8.388
Edateko ur bihurtzeko prozesua 3.966 10.526 3.951 10.471 3.972 10.548
Edateko uren tratamendua 556 13.750 559 12.890 569 13.081
Isuriak ibilgura 104 520 135 674 139 695
Banaketa sarea 1.289 28.197 1.376 28.698 872 17.427
Eskaerak  299 2.087 215 1.680 168 914
Analisi bidezko kontrolak, guztira 6.770 61.810 6.796 61.312 6.800 63.622
Kontrolen emaitzak   
Edateko uren araztegiak
Uhertasuna (laginen%<NTU1) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, c. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banaketa sarea      
Kloroa (laginen%>0,05mg Cl2/L eta <1.0mgCl2/L) %99,1 %98,4 %98,2
Uhertasuna (laginen%<5NTU) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, c. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100

Kontsumoa (m3)

 201220132014
Etxebizitzetakoa 12.431.089 12.206.555 12.059.248
Administrazio publikoena 312.701 341.077 326.475
Interes sozialekoa 816.399 723.276 712.090
Merkataritza-industriarena 6.421.521 5.971.221 5.804.571
Ureztatze pribatukoa 774.600 577.943 631.892
Konbinatuak 2.793.423 2.479.594 2.436.716
Udal zerbitzuena 1.158.163 1.017.926 954.847
Iturriena 89.819 67.221 83.629
Ureztatze publikokoa 3.090.408 2.613.340 2.429.168
Obretakoa 243.497 145.067 148.034
Kontsumoaren emaitzak, guztira28.131.62026.143.220

25.586.670

Kontsumoa (litroak biztanleko eguneko)

 201220132014
Etxebizitzetakoa 119 114 112
Industriarena 52 47 46
Ureztatzeena 31 25 24
Kontsumoaren emaitzak, guztira218202

198

Saneamendua eta arazketa

 201220132014
Arazuriko araztegian araztutakoaren kontrola (m3) 32.792.429 41.372.129 36.779.856
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Arazuriko araztegia 2.639 9.003 2.683 9.430 2.794 11.069
Industria isurketak 725 9.373 737 9.494 663 8.957
Araztegiko ur lerroa 666 16.756 712 16.977 689 16.504
Hobi septikoetan 58 1.875 73 2.139 89 1.392
Ibilguen kontrola 90 2190 109 2.631 92 2.346
Lohiak eta konposta 64 507 64 553 98 440
Analisi bidezko barne kontrolak, guztira 4.242 39.664 4.383 41.224 4.425 40.708
Kanpoko analisiak 4.654 50.801 4.523 49.260 4.893 54.089
Laborategian egindako analisiak, guztira 8.896 90.465 8.906 90.484 9.418 94.797
Industria isurketen kontrola   
Bisitak enpresetara 31 37 34
Sailkatutako jardueren espedienteak 203 195 200
Beste txosten batzuk 53 53 45
Arazuriko araztegiaren errendimenduak   
Uretan esekita dauden solidoak %97,2 %95,2 %96,9
Oxigeno eskari kimikoa %95,1 %93,9 %94,3
Oxigeno eskari biologikoa %97,3 %96,2 %96,7
Nitrogenoa %78,8 %73,1 %74,8
Fosforoa %89,9 %82,9 %77,8

Hornidura iturriak

Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

 • Biltzeko azalera: 100 km2
 • Iturburuaren batez besteko emaria: 3.500 l/s
 • Hornidurarako baliatutako batez besteko emaria: 1.796 l/s
 • Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 466 l/s
 • Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 1.237 l/s

Eugiko urtegia

Arga ibaiaren buruan.

 • Oinplano makotua duen grabitate presa.
 • Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
 • Luzera: 252 m
 • Presaren bolumena: 21 hm3
 • Garaiera handiena: 628 m
 • Azalera: 123 ha
 • Batez besteko sakonera: 18 m
 • Bertan ura zenbat egoten den: 2-5 hilabete

Itoizko urtegia

 • Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra
 • Presa mota: grabitatekoa, hormigoi arruntarekin egina
 • Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
 • Bururatze luzera: 525 m
 • Bururatze garaiera: 592 m
 • Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 ha
 • Ur mailak normalean gehienez duen edukiera: 418 hm3

Iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua.

 • Batez besteko ekarpena: 2 l./s

Edateko ura tratatzea

 • Urtasungo araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s
 • Egillorko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s
 • Tiebasko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s
 • Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

Hornidura sarea

 • Luzera: 1.473 km
 • Harguneak: 42.685
 • Biltegiak: 139 unitate. Edukiera: 264.014 m3
 • Ponpatzeak: 54
 • Emari-neurgailuak: 624

Saneamendu sarea

 • Luzera: 1.658 km
 • Harguneak: 68.270

Ekaitz urak biltzeko biltegiak

 • Txantreako ekaitz urak biltzeko biltegia
 • V=3.000 m3 a C2 kolektorera

Hondakin uretarako instalazioak

ezaugarriakkopuruazerbitzatutako herritarrak
Arazuriko araztegia Tratamendu osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin) 
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta
1 354.761
Iragazki biologikoak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 790
Hobi septikoak Iragazki biologikoa dutenak 120, 102 herritan 5.000