Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio zifra (mila eurotan)

20132014
Uraren Ziklo Integrala
Hornidura 17.958,98 17.934,06
Saneamendua 6.461,71 6.572,82
Harguneak 878,06 775,89
Hondakinak
Zaborren tasak 26.830,75 26.729,53
Botatzeak eta azpiproduktuak 2.628,11 2.096,03
Elektrizitatea 4.049,09 2.629,83
Beste batzuk 111,90 130,62
Guztira58.918,6156.868,77

Hornidurak (mila eurotan)

20132014
Ura erostea 1.360,65 1.351,71
Gainerako erosketak 3.594,17 3.140,82
Beste enpresa batzuek egindako lanak 16.913,53 16.909,58
Guztira21.868,3621.402,12

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20132014
Soldata gastuak
Lansariak eta soldatak 16.391,78 16.454,01
Karga sozialak eta hornidurak 5.185,59 5.581,75
Guztira21.577,3822.035,75

Ustiatze gastuen estaldura (%)

20132014
Ustiatze gastuen estaltze maila %93,67 %95,41
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20132014
Zorpetzea
(Pasibo ez arrunta + pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
34,71 32,35

Zergak (mila eurotan)

 20132014
Zergak
BEZa 242,60 673,78
PFEZa 2.837,06 2.948,15
Sozietateen gaineko zerga 176,80 17,87
Zergak, guztira3.256,473.639,81

Inbertsioak eta jasotako diru laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20132014
Uraren Ziklo Integrala
Hornidura altan 2.066,96 796,54
Saneamendua altan 791,49 2.000,65
Tokiko sareak 193,26 2.653,75
Hondakinak
Bilketa 959,41 148,90
Tratamendua 1.604,15 245,83
Ibai Parkea 0,32 372,45
Beste inbertsio batzuk
1.935,49 1.831,02
Inbertsioak, guztira7.551,088.049,14
Jasotako diru laguntzak20132014
Hornidura altan 856,47 326,26
Saneamendua altan 1.231,08 1.129,31
Tokiko sareak 351,57 344,98
Hondakinen tratamenduak 148,64 1.072,00
Ibai Parkea 0,00 106,95
Jasotako diru laguntzak, guztira2.587,772.979,49
20132014
Inbertsioak finantzatzean diru laguntzen parte-hartze % 55,06 55,31