Iruñerriko Zerbitzuak, S.A.

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Sozietatearen zuzendaritza eta administrazioa organo hauen esku dago:

Kontseilu Nagusia 

Zuzendaritza eta administrazio organo gorena da. Batzar Nagusiko kideek berek eta denek osatzen dute.

Administrazio Kontseilua

Sozietatea administratzeaz arduratzen den organoa da, Kontseilu Nagusiari espresuki agindutako kasuetan izan ezik. Gutxienez, bederatzi kudeatzailek osatzen dute, eta, gehienez, hamaseik. Hain zuzen, Kontseilu Nagusiak zehazten du kopurua.
Kideen artean, nahitaez, kontsumitzaileen elkarteetako ordezkari batek eta langileen bi ordezkarik egon behar dute.

SCPSAko Administrazio Kontseiluko kideak (2014ko abenduaren 1ean) 

Roberto Andión Martínez (kontseilaria)
Susana Arizcun Biurrun (kontseilaria)
Pedro Mª Azparren Ocaña (parte hartzeko eskubidea eta hitza du, baina botorik ez)
Jesús Antonio Barricarte Sarabia (kontseilaria)
Juan Carlos González Muñoz (kontseilaria)
Luis Ibero Elía (kontseilaria)
Ignacio Juvera Seminario (kontseilaria)
Andoni La Haba Vázquez (kontseilaria)
Aitor Lacasta Zubero (kontseilaria)
Javier Leoz Sanz (kontseilaria)
César Lizaso Ulzurrun (kontseilaria)
José Javier López Rodríguez (lehendakariordea)
José Luis Moreno Merelo (kontseilaria)
José Muñoz Arias (lehendakaria)
José Luis Ruiz Ruiz (kontseilaria)
José Ignacio Valencia Garrués (kontseilaria)