Prestakuntza eta garapen profesionala

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Langileen prestakuntzari eskaintzen diogun arretak pertsonek ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak bereganatzea eta eguneratzea erraztu nahi du, enpresak bere egindako estrategiari eta erronkei erantzuteko.

2014ko Prestakuntza Planak 251 prestakuntza ekintza izan zituen, eta bere kostua 186.486,97 eurokoa izan zen. Prestakuntza ekintzak enpresako departamentu eta zentro guztietan egin dira, eta kolektibo profesional ezberdinen beharrei erantzuten dizkieten edukiak jorratzen dira. 2014ko Prestakuntza Planerako Hiruko Fundazioak 44.967,00 euroko diru laguntza eman zuen.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak sustatutako ikastaroetan parte hartzen jarraitu dugu.

2010-14/15 aldirako hitzarmena: prestakuntza programak

Prestakuntza programakHelburuaBaldintzak
Prestakuntza Premiak. I. Programa Langileak berak egiten dituen lanetan edo bere lanpostuko berrikuntza zein proiektuetarako gaitzera zuzendutako prestakuntza ekintzak dira Enpresak bere egiten ditu kostu zuzen guztiak eta lan jardunaldian egiten dira
Promozioak Laguntzea. II. Programa Prestakuntza ekintzak, barne prestakuntzaren bidez lortzeko moduko mailetan, promozioetara aurkez daitezkeen langileak gaitzeko Enpresak bere egiten ditu kostu guztiak, irakasle, lokal eta materialei dagokienez. Lan jardunalditik kanpo egiten da, eta denbora ez da itzultzen
Interes Pertsonala. III. Programa Baliotasun profesionaleko ikastaroak, langilearen lanpostuari lotuta ez daudenak, baina ofizialki gaitzen dutenak aitortutako jarduera profesional bat egiteko Enpresak bere gain hartzen du gastu zuzenen %75, testu-liburuak barne; 600 euroko muga dago pertsona eta urte bakoitzeko. Antolakuntzaren jardueren zerrenda txikia bada, edo halakorik ez bada, %25 ordaintzen da
Euskara sustatzea Euskara ikastea bultzatzea, bere balio kultural bereziagatik eta indarrean dagoen legeriarekin bat Gehienez 600 euro pertsona eta urte bakoitzeko, eta orduak itzultzen dira Enpresa Batzordearekin adostutako baremoaren arabera

Interes pertsonaleko programa gure langileetako 8k baliatu zuten, honako arlo hauetan: oinarrizko ikasketa zenbait, unibertsitate ikasketak eta profesionalak; eta 2, ingelesa lantzen aritu ziren. Bestalde, 8 pertsonak jaso zituzten euskara ikasteko laguntzak.

Langileen prestakuntzari buruzko datu nagusiak

 200920102011201220132014
Prestakuntza ekintzen kopuru osoa 248 242 224 231 247 251
Bertaratze kopurua, guztira 1.163 1.098 1.414 1.273 1.080 1.880
Bertaratze ordu kopurua, guztira 11.480 11.027 10.760 12.670 9.131 13.087
Emandako lanorduak, guztira 11.390 10.937 9.871 11.544 8.005 11.562
Prestakuntza ekintzen kostu zuzena 123.735 € 142.539 €
153.595 € 140.690 € 140.513 € 186.487 €
Lanorduen kostua 283.033 € 243.082 €
236.473 € 313.095 € 219.888 € 311.217 €
Kostua, guztira (kostu zuzena+lanorduak)406.768 €385.620 €
390.068 €453.785 €360.402 €497.704 €

Langileen prestakuntzaren adierazleak

 200920102011201220132014
Prestakuntza orduak, langile eta urte bakoitzeko 23,53 22,97 22,80 27,66 20,02 28,89
Prestakuntzan aritutako langileen %, plantillaren batez bestekoaren gainean 78,03 80,00 94,02 83,90 73,94 95,36
Lanorduen %, bertaratutako ordu guztien gainean 99,22 99,18 91,74 91,11 87,66 88,35
Prestakuntzarako inbertsioaren %, soldata masaren gainean 2,54 2,21 2,44 2,90 2,23 3,45

Azkenik, praktika profesionalak sustatzeko Nafarroako hezkuntza instituzioekin adostutako hitzarmenen baitan, gurean, 2014an, lanbide heziketako edo unibertsitateko 10 ikasle aritu ziren praktika profesionaletan.