Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2014an, gogobetetze inkesta hobetzeko proiektua gauzatu da, bi helburu argi hauekin: inkestako galdetegia bera hobetzea, laburragoa, errazagoa eta egungo hizkerara egokituta dagoen bat eginda, eta inkesta horri erantzuten dioten langileen kopurua handitzea. Hirugarren pausoa inkesta bera egitea izan zen: 2014ko urrian. Inkestaren emaitzek %53ko parte-hartzea erakutsi dute, azken aldian, 2011n, egindakoan baino handiagoa (%38).

Parte-hartzearen bilakaera langileen gogobetetzea ezagutzeko inkestan (portzentajea, plantilla osoa kontuan hartuta)

2008200920102011201220132014
EZ 48 EZ 38 EZ EZ 53

Pertsonen kudeaketa eta garapen adierazleak

Plantillaren osaera2008200920102011201220132014
Langile kopurua 484 485 (347+138) 478 (304+138) 459 (325+134) 454 (323+131) 452 (317+135) 442 (305+137)
Langileen batez besteko adina 44 44 (46-41) 45 (46-42) 46 (47-43) 47 (48-44) 48 (49-45) 48 (49+45)
Gizon/emakumeen portzentajea 71,28/28,72 71/29 71/29 71/29 71/29 68/32 69/31
Zuzendari kopurua 14 15 (11+4) 14 (10+4) 13 (9+4) 14 (10+4) 16 (10+6) 16 (10+6)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako postuetan 78,57/21,42 73,33/33,33 71,4/28,6 69,23/30,77 71,4 / 28,6 62,5 / 37,5 62,5/37,5
Lorpenak eta motibazioa   
Barne promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa prozesu guztien gainean 42,86 53,85 69,23 20,00 0,00 66,67 77,78
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 58,33 66,67 66,67 0,00 0,00 50,00 41,67
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 1,4 1,65 2,1 0,00 0,00 0,22 1,13
Langileen gogobetetzea jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea EZ 48 EZ 38 EZ EZ 53
Absentismo portzentajea 8 7,11 5,75 6,12 4,50 4,91 5,08
Gaikuntza profesionala   
Prestakuntza ekintzen kopurua 247 248 242 224 231 247 251
Prestakuntza orduak, langile eta urte bakoitzeko 19,9 23,53 22,97 22,80 27,66 20,02 28,89
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean 77,43 78,03 80,00 94,02 83,90 73,94 95,36
Lanorduen portzentajea, prestakuntza ordu guztien gainean 99,48 99,22 99,18 91,74 91,11 87,66 88,35
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata masaren gainean 1,95 2,54 2,21 2,44 2,90 2,23 3,45
Laneko segurtasuna eta osasuna   
Baja eragin duten istripuen kopurua 23 16 19 24 19 12 28
Intzidentzia indizea 43,36 32,8 39,24 42,44 39,32 24,13 55,89
Maiztasun indizea 27,24 20,6 24,65 26,66 24,70 15,15 35,1
Larritasun indizea 0,53 0,3 0,23 0,32 0,46 0,25 1
Pertsonentzako arreta   
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 54 53 50 54 54 54 54
Langileen gogobetetzea   
Gogobetetze globalaren portzentajea EZ 57 EZ 46 EZ EZ 57