Datu nagusiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

 20122013
Langile kopurua 454 452
Udalerri erkidetuak 50 50
Zerbitzua hartzen duten biztanleak 358.560 360.315
Hornituta daudenak 353.007 354.834
Hiri hondakinen bilketa 357.756 359.505
Eskualdeko hiri garraioa 336.410 338.027
Taxia 346.803 348.590
Iruñerriko Ibai Parkea 92.318 93.200
Negozioa zifra (€)  57.822,588,72 58.918.606,13
Egindako inbertsioak (mila eurotan) 18.901.204,46 7.551.082,63
Aktiboak, guztira (€)  188.838.098,99 184.424.276,66
Lortutako emaitza (€)  5.206.374,91 3.213.242,83