Edateko uren araztegiak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Egillorko Edateko Uren Araztegia

Hornitzeko iturritik 7 kilometrora, Egillorko araztegiak Artetako iturburutik doakion ura tratatzen du etengabeko prozesuan.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Egillor (Goñi ibarra)
 • Eraiki zen urtea: 1992
 • Azalera osoa: 44.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 800 l/s. 2013an tratatutako batez besteko emaria: 470 l/s

Tratamendu lineak:

 • ura tratatzea: helmugako obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate eta iragazteko, 6.
 • lohiak tratatzea: batez besteko ekoizpena 0,60 tona eguneko.

Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 14,9 kg

Tiebasko Edateko Uren Araztegia

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Tiebasko udal barrutia, Alaitz mendiaren behealdea
 • Eraiki zen urtea: 2004-2005
 • Azalera osoa: 44.454,78 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s. 1. fasean 1.500 l/s-ra handitu ahal da, eta 2. fasean, 3.000 l/sra
 • 2013an tratatutako batez besteko emaria:
      64 l/s urteko batez bestekoa
      267 I/s lan egindako egunetako batez bestekoa

Tratamendu lineak:

 • Sartzeko ubidea. Zati handienak basalantzeko burdin sareak eta solido meharretarako bahea. 2 linea, bakoitza 500 l/s-koa: emaria neurtzea, nahaste eta malutatze ganbera, flotazioa, ozonoztatzea, hondar bidez iraztea eta kloro bidez desinfektatzea.
 • Lohiak tratatzea: flotazio bidez lohiak loditzea eta iragazkiak garbitzeko ura lehengoratzea, loditutako lohiak homogeneizatzeko andela, zentrifugagailuetan deshidratatzea, lohiak edukiontzietan metatzea.
      - Lohien batez besteko ekoizpena: 0,28 t eguneko
      - Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 50,3 kg

Urtasun Edateko Uren Araztegia

Eugiko urtegiko ura Urtasungo araztegira bideratzen da, eta han malutatze, koagulazio, dekantatze eta irazte prozesuak egiten dira, gizakiok edan ahal izateko modukoa gera dadin.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Urtasun (Esteribar).
 • Eraiki zen urtea: 1976
 • Azalera osoa: 15.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s. 2013an tratatutako batez besteko emaria: 416 l/s

Tratamendu lineak:

 • Ura tratatzea: helmuga obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate, eta iragazteko, 6
 • Lohiak tratatzea: batez besteko ekoizpena 1,51 t eguneko
      Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 41,9 kg

Zentral hidroelektrikoak

Egillorko zentrala

Arakil ibaiaren eskuineko ertzean dago, Egillorko Edateko Uren Araztegiaren oinetan. Artetako iturburutik doazkion uretatik soberan gelditzen direnak aprobetxatzen dira, 3.750 l/s arte.

 • Instalatutako potentzia: 3.850 kW
 • Kontzesioa: 3.750 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 2.174 l/s
 • Ekoizpena: 19,17 GWh
 • Iberdrolarekin partekatua

Eugiko zentrala

Presaren oinetan dago, Arga ibaiaren eskuineko ertzean.

 • Instalatutako potentzia: 1.890 kW
 • Kontzesioa: 5.250 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 2.451 l/s
 • Ekoizpena: 6,90 GWh

Urtasungo zentrala

Urtasungo Edateko Uren Araztegiaren sarreran dago.

 • Instalatutako potentzia: 196 kW 
 • Luzera: 1.673,72 km
 • Kontzesioa: 1.150 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 567 l/s
 • Ekoizpena: 0,94 GWh

2013ko errendimenduak

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTESubitzako EUTE 
Ur ekoizpena, guztira 14.812.524 m3 13.122.772 m3 2.032.591 m3 185.604 m3  
> Analisi bidezko kontrola, EUTEetan    
Lagin kopurua 244 241 60 14  
Parametro kopurua 5.417 5.357 1.384 732  
Emaitzak   % emaitza konformeakAraudian zehaztutako maila
Uhertasunaren analisi bidezko kontrola %100 %100 %100 %100 <1 NTU
Mikrobiologiako analisi bidezko kontrola %100 %100 %100 %100 Ez dago E.Coli eta Estreptocuccusik

Kontsumitutako lehengaiak

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Erreaktiboak (kg)   
Polielektrolitoa 2.075 2.050 575
Soda kaustikoa - 143.272 -
Kloroa 25.450 38.500 3.900
Aluminio polikloruroa 310.548 290.241 93.233
Oxigenoa - - -
Almidoia 7.940 6.800 580

Sortutako hondakinak

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Edateko uren araztegiko lohiak (kg) 220.380 549.820 102.280

Energia elektrikoaren kontsumoa

 Egillorko EUTEUrtasungo EUTETiebasko EUTE
Kontsumitutako energia (kWh) 472.735 514.355 414.375