Uraren Ziklo Integrala

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

2013an ur ekoizpena 955,49 l/s-koa izan zen, azken 20 urteotako baxuena. Aurreko urtearekin alderatuta, uraren ekoizpena %5,35 murriztu zen, eta, hortaz, 2005az geroztik kontsumoa gutxitzeko dugun joera berretsi zen.

Erregistratu gabeko uraren koefizientea %12,19koa izan zen. Azken urteetako joerarekin alderatuta goititu egin bazen ere, adierazi behar da emaitza sektoreko onenen artean dagoela Espainian, ia-ia muga teknikoan.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela.

Saneamenduari eta arazketari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte mailak handia izaten jarraitzen duela eta arro hidrografikoko erakundeak ezarritako mugak betetzen direla.

 201120122013
Ur ekoizpena, guztira 33.172.056 31.861.016 30.153.491
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Hornidura iturriak 576 5.730 556 6.730 560 6.899
Edateko ur bihurtzeko prozesua 4.017 10.713 3.966 10.526 3.951 10.471
Edateko uren tratamendua 582 13.451 556 13.750 559 12.890
Isuriak ibilgura 104 523 104 520 135 674
Banaketa sarea 1.272 27.501 1.289 28.197 1.376 28.698
Eskaerak 406  3.126 299 2.087 215 1.680
Analisi bidezko kontrolak, guztira 6.957 61.044 6.770 61.810 6.796 61.312
Kontrolen emaitzak   
Edateko uren araztegiak
Uhertasuna (laginen%<NTU 1) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, C. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banaketa sarea      
Kloroa (laginen %>0,05mg Cl2/L eta <1.0mgCl2/L) %99,1 %98,4 %98,2
Uhertasuna (laginen %<5NTU) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, C. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100

Kontsumoa (m3)

 201120122013
Etxebizitzetakoa 12.608.227 12.431.089 12.206.555
Administrazio publikoena 343.481 312.701 341.077
Interes sozialekoa 969.185 816.399 723.276
Merkataritza-industriarena 6.856.086 6.421.521 5.971.221
Ureztatze pribatukoa 898.961 774.600 577.943
Konbinatuak 2.918.692 2.793.423 2.479.594
Udal zerbitzuena 1.150.755 1.158.163 1.017.926
Iturriena 89.457 89.819 67.221
Ureztatze publikokoa 3.860.858 3.090.408 2.613.340
Obretakoa 285.028 243.497 145.067
Kontsumoaren emaitzak, guztira29.981.63028.131.620

26.143.220

Kontsumoa (litroak biztanleko eguneko)

 201120122013
Etxebizitzetakoa 122 119 114
Industriarena 56 52 47
Ureztatzeena 38 31 25
Kontsumoaren emaitzak, guztira234218

202

Saneamendua eta arazketa

 201120122013
Arazuriko araztegian araztutakoaren kontrola (m3) 31.441.392 32.792.429 41.564.448
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Arazuriko araztegia 2.634 8.503 2.639 8.503 2.683 9.480
Industria isurketak 669 8.970 725 8.970 737 9.494
Araztegiko ur lerroa 697 16.950 666 16.950 717 16.977
Hobi septikoetan 65 814 58 814 73 2.189
Ibilguen kontrola 72 1.696 90 1.696 109 2.631
Lohiak eta konposta 66 740 64 740 64 553
Analisi bidezko barne kontrolak, guztira4.20437.6734.24239.6644.38341.224
Kanpoko analisiak4.43647.6374.65450.8014.52349.260
Laborategian egindako analisiak, guztira8.64085.3108.89690.4658.90690.484
Industria isurketen kontrola   
Bisitak enpresetara 28 31 37
Sailkatutako jardueren espedienteak 211 203 195
Beste txosten batzuk 48 53 53
Arazuriko araztegiaren errendimenduak   
Uretan esekita dauden solidoak %97,4 %97,2 %95,2
Oxigeno eskari kimikoa %95,6 %95,1 %93,9
Oxigeno eskari biologikoa %97,9 %97,3 %96,2
Nitrogenoa %90,3 %78,8 %73,1
Fosforoa %88,0 %89,9 %82,9

Hornidura iturriak

Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

 • Biltzeko azaleran: 100 km2
 • Iturburuaren batez besteko emaria: 4.798 l/s
 • Hornidurarako baliatutako batez besteko emaria: 504 l/s
 • Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 2.174 l/s
 • Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 2.120 l/s

Eugiko urtegia

Arga ibaiaren buruan.

 • Oinplano makotua duen grabitate presa.
 • Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
 • Luzera: 252 m
 • Presaren bolumena: 21 hm3
 • Garaiera handiena: 628 m
 • Azalera: 123 hektarea
 • Batez besteko sakonera: 18 m
 • Bertan ura zenbat egoten den: 2-5 hilabete

Itoizko urtegia

 • Kokapena: Irati. ibaia Longida ibarra.
 • Presa mota: grabitatekoa, hormigoi arruntarekin egina.
 • Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
 • Bururatze luzera: 525 m
 • Bururatze garaiera: 592 m
 • Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 ha
 • Ur mailak normalean gehienez duen edukiera: 418 hm3

Iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua.

 • Batez besteko ekarpena: 6 l/s

Edateko ura tratatzea

 • Urtasungo araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s
 • Egillorko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s
 • Tiebasko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s
 • Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

Hornidura sarea

 • Luzera: 1.465 km
 • Harguneak: 42.759
 • Biltegiak: 136 unitate. Edukiera: 264.807 m3
 • Ponpatzeak: 59
 • Emari-neurgailuak: 604

Saneamendu sarea

 • Luzera: 1.649 km
 • Harguneak: 53.511

Ekaitz urak biltzeko biltegiak

 • Txantreako ekaitz urak biltzeko biltegia
 • V=3.000 m3 C2 kolektorera

Hondakin uretarako hornikuntzak

ezaugarriakkopuruazerbitzatutako herritarrak
Arazuriko araztegia Tratamendu osoa: lehen mailako + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin) 
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta
1 360.315
Iragazki biologikoak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 790
Hobi septikoak Iragazki biologikoa dutenak 120, 102 herritan 5.000