Adierazle ekonomikoak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Negozio zifra (mila eurotan)

20122013
Uraren ziklo integrala
Hornidura 18.245,62 17.958,98
Saneamendua 6.255,62 6.461,71
Harguneak 1.224,10 878,06
Hondakinak
Zaborren tasak 25.983,94 26.830,75
Botatzeak eta azpiproduktuak 3.042,54 2.628,11
Elektrizitatea 2.942,70 4.049,09
Beste batzuk 128,07 111,90
Guztira57.822,5958.918,61

Hornidurak (mila eurotan)

20122013
Ura erostea 1.343,98 1.360,65
Gainerako erosketak 3.059,81 3.594,17
Beste enpresa batzuek egindako lanak 17.717,62 16.913,53
Guztira22.121,4121.868,36

Langileekin lotutako gastuak (mila eurotan)

20122013
Soldata gastuak
Lansariak eta soldatak 16.272,76 16.391,78
Karga sozialak eta hornidurak 4.949,77 5.185,59
Guztira21.222,5321.577,38

Ustiatze gastuen estaldura (%)

20122013
Ustiatze gastuen estaltze maila (1) 96,49 93,67
(1) Adierazle hau kalkulatzeko, ez dira sartu ez diru laguntzak, ez eta hainbat ekitalditan banatu beharreko sarrerak ere, nahiz eta kontabilitate plan berrian (1514/2007 Errege Dekretua) ustiatze sarreratzat jotzen diren.

Zorpetzea (%)

20122013
Zorpetzea
(Pasibo ez arrunta +pasibo arrunta) / Ondasun garbiak
35,88 34,71

Zergak (mila eurotan)

 20122013
Zergak
BEZa -2.662,82 242,60
PFEZa 2.756,79 2.837,06
Sozietateen gaineko zerga 186,01 176,80
Zergak, guztira279,973.256,47

Inbertsioak eta jasotako diru laguntzak (mila eurotan)

Inbertsioak20122013
Uraren ziklo integrala
Hornidura altan 1.953,17 2.066,96
Saneamendua altan 5.342,65 791,49
Tokiko sareak 3.359,43 193,26
Hondakinak
Bilketa 5.817,58 959,41
Tratamendua 598,80 1.604,15
Ibai parkea 1.291,44 0,32
Beste inbertsio batzuk
538,13 1.935,49
Inbertsioak, guztira18.901,207.551,08
Jasotako diru laguntzak20122013
Hornidura altan 1.937,94 856,47
Saneamendua altan 4.091,49 1.231,08
Tokiko sareak 2.181,86 351,57
Hondakinen tratamenduak 6.164,78 148,64
Ibai parkea 0,00 0,00
Jasotako diru laguntzak, guztira14.376,062.587,77
20122013
inbertsioak finantzatzean diru laguntzen parte-hartze %  54,88 55,06