Langileen pertzepzioaren berri izatea

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Erakundearen ardura da langileen pertzepzioa ezagutzea, lan inguruan bat egiten duten arlo garrantzitsu guztiei buruzkoa. Horretarako tresna nagusia langileen gogobetetzea ezagutzeko egiten den inkesta da, 1995etik, bi urtez behin egiten dena.

2013an ez zen egin inkesta, osorik berrikusi beharra baitzegoen, zati batean eguneratu gabe baitzegoen, bai terminoei, bai eta edukiei zegokienez ere. Inkesta berrikusteko eta langileen pertzepzioaren berri izateko proiektua 2014an garatuko da.

Parte-hartzearen bilakaera langileen gogobetetzea ezagutzeko inkestan (portzentajea, plantilla osoa kontuan hartuta)

20032005200720092010201120122013
79 58 54 48 EZ 38 EZ EZ

Pertsonen kudeaketa eta garapen adierazleak

Plantillaren osaera2010201120122013
Langile kopurua 478 (304+138) 459 (5+134) 454 (323+131) 452 (317+135)
Langileen batez besteko adina 47 (47-43) 46 (47-43) 47 (48-44) 48 (49-45)
Gizon/emakumeen portzentajea 71/29 71/29 71/29 68/32
Zuzendari kopurua 14 (10+4) 13 (9+4) 14 (10+4) 16 (10+6)
Gizon/emakumeen portzentajea zuzendaritzako postuetan 71,4/28,6 70,81/29,19 71,4 / 28,6 62,5 / 37,5
Lorpenak eta motibazioa   
Barne promozioko prozesuen portzentajea, hautaketa prozesu guztien gainean  69,23 20,00 0,00 66,67
Promozionatutako langileen portzentajea, hautatutako langile guztien gainean 66,67 0,00 0,00 50,00
Promozionatutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  2,1 0,00 0,00 0,22
Langileen gogobetetzea jakiteko inkestan parte hartutakoen portzentajea  EZ 38 EZ EZ
Absentismo portzentajea 5,75 6,12 4,50 4,91
Txandakatze portzentajea 1,45 3,82 1,97 0,44
Gaikuntza profesionala   
Prestakuntza ekintzen kopurua 242 224 231 247
Prestakuntza orduak, langile eta urte bakoitzeko 22,97 22,80 27,66 20,02
Prestakuntzan aritutako langileen portzentajea, batez besteko plantillaren gainean  80,00 94,02 83,90 73,94
Lanorduen portzentajea, prestakuntza ordu guztien gainean  99,18 91,74 91,11 87,66
Prestakuntzarako inbertsioaren portzentajea, soldata masaren gainean  2,21 2,44 2,90 2,23
Laneko segurtasuna eta osasuna   
Baja eragin duten istripuen kopurua 19 24 19 12
Intzidentzia indizea 39,24 42,44 39,32 24,13
Maiztasun indizea 24,65 26,66 24,70 15,15
Larritasun indizea 0,23 0,32 0,46 0,25
Pertsonentzako arreta   
Lanaldi malgua duten pertsonen portzentajea 50 54 54 54
Langileen gogobetetzea   
Beste enpresa batzuekin alderatuta, enpresa batez bestekoaren gainetik baloratzen duten pertsonen portzentajea EZ 52 EZ EZ
Gogobetetze globalaren portzentajea EZ 46 EZ EZ