Uraren ziklo integrala

Aurreko urtearekin alderatuta, uraren ekoizpena %5,26 murriztu zen 2012an, eta bai horren fakturazioa ere. Erabilera ohiturak aldatzearen eta industria prozesuak optimizatzearen ondorioz aurreko urteetan ere izan zen murrizketa hori, gainera, indartu egin zuen udaberrian egin zuen euriak, ureztatzeko ur gutxiago erabiltzea eragin baitzuen.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen araudia erreferentzia hartuta, aurtengorako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.

Saneamenduari eta arazketari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte mailak handia izaten jarraitzen duela eta aurtengorako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.

 201020112012
Ur ekoizpena, guztira 33.830.808 33.172.056 31.861.016
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Hornitzeko iturriak 552 4.699 576 5.730 556 6.730
Edateko ur bihurtzeko prozesua 3.514  9.358  4.017 10.713  3.966 10.526
Edateko uren tratamendua 552 12.284 582 13.451 556 13.750
Isuriak ibilgura 104 520 104 523 104 520
Banaketa sarea 1.115 21.055 1.272 27.501 1.289 28.197
Eskaerak  255  1.928  406  3.126 299 2.087
Analisi bidezko kontrolak, guztira 6.092 49.845 6.957 61.044 6.770 61.810
Kontrolen emaitzak   
Edateko uren araztegiak
Uhertasuna (laginen%<NTU1) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, C. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banaketa sarea      
Kloroa (laginen%>0,05mg Cl2/L eta <1.0mgCl2/L) %99,5 %99,1 %98,4
Uhertasuna (laginen%<5NTU) %100 %100 %100
Mikrobiologia (E.coli, Enterocuccus, C. Perfringes eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %99,9

Kontsumoa (m3)

 201020112012
Etxebizitzetakoa 12.599.997 12.608.227 12.431.089
Administrazio publikoena 348.207 343.481 312.701
Interes sozialekoa 1.000.310 969.185 816.399
Merkataritza-industriarena 7.037.204 6.856.086 6.421.521
Ureztatze pribatukoa 705.023 898.961 774.600
Konbinatuak 2.723.629 2.918.692 2.793.423
Udal zerbitzuena 958.998 1.150.755 1.158.163
Iturriena 76.393 89.457 89.819
Ureztatze publikokoa 3.172.727 3.860.858 3.090.408
Obretakoa 298.267 285.028 243.497
Kontsumoaren emaitzak, guztira28.920.75529.981.63028.131.620

Kontsumoa (litroak biztanleko eguneko)

 201020112012
Etxebizitzetakoa 122 122 119
Industriarena 59 56 52
Ureztatzeena 31 38 31
Kontsumoaren emaitzak, guztira230234218

Saneamendua eta arazketa

 201020112012
Arazuriko araztegian araztutakoaren kontrola (m3) 37.653.984 31.441.392  32.770.293
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Arazuriko araztegia 2.584 7.997 2.634 8.503 2.639 9.003
Industria isurketak 751 10.165 669 8.970 725 9.333
Kolektoreetan 738 11.422 697 16.950 666 16.756
Hobi septikoetan 61 732 65 814 58 1.875
Ibilguen kontrola 81 1.991 72 1.696 90 2.190
Lohiak eta konposta 62 1.086 66 740 64 507
Analisi bidezko barne kontrolak, guztira4.27733.3934.20437.6734.24239.664
Kanpoko analisiak4.08347.6884.43647.6374.65450.801
Laborategian egindako analisiak, guztira8.36081.0818.64085.3108.89690.465
Industria isurketen kontrola   
Bisitak enpresetara 42 28 31
Sailkatutako jardueren espedienteak 266 211 203
Beste txosten batzuk 71 48 53
Arazuriko araztegiaren errendimenduak   
Uretan esekita dauden solidoak %97,7 %97,4 %97,2
Oxigeno eskari kimikoa %95,4 %95,6 %95,1
Oxigeno eskari biologikoa %97,9 %97,9 %97,3
Nitrogenoa %88,6 %90,3 %78,8
Fosforoa %87,7 %88,0 %89,9

Hornidura iturriak

Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

 • Biltzeko azalera: 100 km2
 • Iturburuaren batez besteko emaria: 3.118 l/s
 • Hornidurarako baliatutako batez besteko emaria: 483 l/s
 • Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.670 l/s
 • Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 965 l/s

Eugiko urtegia

Arga ibaiaren burua.

 • Oinplano makotua duen grabitate presa.
 • Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
 • Luzera: 252 m
 • Presaren bolumena: 21 hm3
 • Garaiera handiena: 628 m
 • Azalera: 123 hektarea
 • Batez besteko sakonera: 18 m
 • Bertan ura zenbat denbora egoten den: 2-5 hilabete

Itoizko urtegia

 • Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra
 • Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina
 • Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
 • Bururatze luzera: 525 m
 • Bururatze garaiera: 592 m
 • Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 hektarea
 • Ur maila normalean gehienez duen edukiera: 418 hm3

Iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua

 • Batez besteko ekarpena: 3 l/s

Edateko ura tratatzea

 • Urtasungo araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s
 • Egillorko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s
 • Tiebasko araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s
 • Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

Hornidura sarea

 • Luzera: 1.458 km.
 • Lotuneak: 40.892
 • Biltegiak: 186 unitate. Edukiera: 264.053 m3
 • Ponpatzeak: 56
 • Emari-neurgailuak: 598

Saneamendu sarea

 • Luzera: 1.644 km
 • Lotuneak: 53.231

Ekaitz ura biltzeko biltegiak

 • Txantreako ekaitz ura biltzeko biltegia
 • V=3.000 m3 C2 bilgailura

Hondakin uretarako hornikuntzak

ezaugarriakkopuruazerbitzatutako herritarrak
Arazuriko araztegia Tratamendu osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin) 
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta
1 352.972
Iragazki biologikoak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 790
Hobi septikoak Iragazki biologikoa dutenak 120, 102 herritan 5.000