Edateko uren araztegiak

Egillorko edateko uren araztegia

Hornitzeko iturritik 7 kilometrora, Egillorko araztegiak Artetako iturburutik datorren ura tratatzen du etengabeko prozesuan.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Egillor (Goñi ibarra)
 • Noiz eraiki zen: 1992
 • Azalera guztira: 44.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 800 l/s. 2011n tratatutako batez besteko emaria: 450 l/s

Tratatze-lineak:

 • ura tratatzea: helmugako obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate, eta arazteko 6.
 • lohiak tratatzea: batez besteko ekoizpena 0,34 t/egun.

Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 8,7 kg.

Tiebasko edateko uren araztegia

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Tiebas udal barrutia. Alaitz mendiaren behealdean.
 • Noiz eraiki zen: 2004-2005
 • Azalera guztira: 44.454,78 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s, 1. fasean 1.500 l/s-ra handitu ahal da, eta 2. fasean, 3.000 l/s-raino.
 • Tratatutako batez besteko emaria 2011n:
  94 l/s urteko batezbestekoa
  282 l/s lan egindako egunetako batezbestekoa

Tratatze lineak:

 • Sartzeko ubidea. Zati handienak basalantzeko burdin sareak eta solido meharretarako bahea. 2 linea, bakoitza 500 l/s-koa: emaria neurtzea, nahaste eta malutatze ganbera, flotazioa, ozonoztatzea, hondar bidez iraztea eta kloro bidez desinfektatzea.
 • Lohien tratamendua: flotazio bidez lohiak loditzea eta irazkiak garbitzeko ura lehengoratzea, loditutako lohiak homogeneizatzeko andela, zentrifugagailuetan deshidratatzea, lohiak edukiontzietan metatzea.
  - Lohien batez besteko ekoizpena: 0,23 t/egun
  - Ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko lohiak: 28,6 kg.

Urtasungo edateko uren araztegia

Eugiko urtegiko ura Urtasungo araztegira bideratzen da, eta han malutatze, koagulazio, dekantatze eta irazte prozesuak egiten dira, gizakiok edan ahal izateko modukoa gera dadin.

Araztegiaren ezaugarriak

 • Kokapena: Urtasun (Esteribar).
 • Noiz eraiki zen: 1976
 • Azalera guztira: 15.000 m2
 • Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s. 2011n tratatutako batez besteko emaria: 522 l/s

Tratatze-lineak:

 • Ura tratatzea: helmuga obra eta banatzea, dekantatzeko 2 unitate, eta arazteko 6.
 • Lohien tratamendua: batez besteko ekoizpena 2,24 t eguneko.
  Lohiak, ekoitzitako 1.000 m3-ko kopuru bakoitzeko: 47,3 kg

Zentral hidroelektrikoak

Egillorko zentral hidroelektrikoa

Arakil ibaiaren eskuineko ertzean dago, Egillorko Edateko Uren Araztegiaren oinetan. Artetako iturburutik datozen uretatik soberan gelditzen direnak aprobetxatzen dira, 3.750 l/s arte.

 • Instalatutako potentzia: 3.850 kW.
 • Kontzesioa: 3.750 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 1.300 l/s
 • Ekoizpena: 11,64 GWh.
 • Iberdrolarekin partekatua.

Eugiko zentral hidroelektrikoa

Presaren oinean dago, Arga ibaiaren eskuineko ertzean.

 • Instalatutako potentzia: 1.890 kW.
 • Kontzesioa: 5.250 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 1.273 l/s
 • Ekoizpena: 3,27 GWh.

Urtasungo zentral hidroelektrikoa

Urtasungo Edateko Uren Araztegiaren sarreran dago.

 • Instalatutako potentzia: 196 kW.
 • Luzera: 1.673,72 km
 • Kontzesioa: 1.150 l/s
 • Batez besteko emari turbinatua: 591 l/s
 • Ekoizpena: 0,90 GWh.

2011ko errendimendua

Egillorko araztegiaUrtasungo araztegiaTiebasko araztegia
tratatutako ura 14.225.150 m3 16.436.995 m3 2.967.331 m3
Analisi kontrola
Lagin kopurua 224 244 83
Parametro kopurua 5.461 5.461 1.858
EmaitzakAraudian zehaztutako maila
Uhertasunaren analisi bidezko kontrola %100 %100 %100 < NTU 1
Mikrobiologiako analisi bidezko kontrola %100 %100 %100 Ez dago E.Coli eta estreptokoko batere

Kontsumitutako lehengaiak

Egillorko araztegiaUrtasungo araztegiaTiebasko araztegia
Erreaktiboak (kg)
Polielektrolitoa 1.000 1.825 450
Soda kaustikoa - 162.098 -
Kloroa 19.775 44.000 5.000
Aluminio polikloruroa 212.439 352.557 101.802
Oxigenoa - - -
Almidoia 1.240 6.790 1.240

Sortutako hondakinak

Egillorko araztegiaUrtasungo araztegiaTiebasko araztegia
Edateko uren araztegiko lohiak (kg.) 123.880 777.400 84.860

Energia elektrikoaren kontsumoa

Egillorko araztegiaUrtasungo araztegiaTiebasko araztegia
Kontsumitutako energia (kWh) 442.439 547.807 444.315