Uraren ziklo integrala

Iazkoaren aldean, uraren ekoizpena %2,11 handitu da, baita dagokion fakturazioa ere. Handitze hori norabide-aldaketa bat da azken urteekin alderatuz gero, gainbeheran baitzeuden, bai uraren ekoizpena, bai horren kontsumoa eta fakturazioa.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro-kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia-kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen araudia erreferentzia hartuta, 2011. urterako aurreikusita dauden helburuak bete direla. 

Saneamenduari eta arazteari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte maila handia izaten jarraitzen dela eta urterako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.

200920102011
Ur ekoizpena guztira 33.830.808 32.865.667 33.172.056
Analisi bidezko kontrolaLaginak Parametroak LaginakParametroak LaginakParametroak
Hornitzeko iturriak 1.692 7.225 552 4.699 576 5.730
Edateko ur bihurtzeko prozesua 3.514 9.358 4.017 10.713
Edateko ura tratatzea 2.841 15.820 552 12.284 582 13.451
Isuriak ibilgura 104 520 104 520 104 523
Banatzeko sarea 1.093 18.552 1.115 21.055 1.272 27.501
Eskaerak 255 1.928 406 3.126
Analisi bidezko kontrolak guztira 5.730 43.117 6.092 49.845 6.957 61.044
Kontrolen emaitzak
Edateko uren araztegiak
Uhertasuna (laginen%<NTU1) %100 %100 %100
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100
Banatzeko sarea
Kloroa (laginen%<1mg.c12/2) %99,5 %99,5 %99,1
Uhertasuna (laginen%<5NTU) %99,5 %100 %100
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) %100 %100 %100

Kontsumoa (m3)

200920102011
Etxebizitzak 12.782.700 12.599.997 12.608.227
Administrazio publikoak 341.601 348.207 343.481
Interes soziala 1.022.951 1.000.310 969.185
Merkataritza-Industria 7.120.239 7.037.204 6.856.086
Ureztatze pribatua 841.085 705.023 898.961
Konbinatuak 2.770.856 2.723.629 2.918.692
Udal zerbitzuak 894.856 958.998 1.150.755
Iturriak 107.018 76.393 89.457
Ureztatze publikoa 3.533.377 3.172.727 3.860.858
Lanak 375.022 298.267 285.028
Kontsumoaren emaitzak guztira 29.839.70528.920.75529.981.630

Kontsumoa (litro/biztanle/egun)

200920102011
Etxebizitzak 126 122 122
Industria 62 59 56
Ureztatzeak 36 31 38
Kontsumoaren emaitzak guztira242230234

Sanotzea eta araztea

200920102011
Arazuriko plantan araztutakoaren kontrola (m3) 39.703.680 37.653.984 31.441.392
Analisi bidezko kontrolaLaginakParametroakLaginakParametroakLaginakParametroak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta 2.405 7.602 2.584 7.997 2.634 8.503
Industria isurketak 795 10.874 751 10.165 669 8.970
Kolektoreetan 701 11.385 738 11.422 697 16.950
Hobi septikoetan 68 878 61 732 65 814
Ibilguen kontrola 62 1.558 81 1.991 72 1.696
Lohiak eta konposta 65 1.304 62 1.086 66 740
Analisi bidezko barne kontrolak guztira4.09633.6014.27733.3934.20437.673
Kanpoko analisiak4.02942.3094.08347.6884.43647.637
Laborategian egindako analisiak guztira8.12575.9108.36081.0818.64085.310
Industria isurketen kontrola
Bisitak enpresetara 67 42 28
Sailkatutako jardueren txostenak 263 266 211
Beste txosten batzuk 98 71 48
Arazuriko araztegiko errendimenduak
Uretan esekita dauden solidoak %97,4 %97,7 %97,4
Oxigeno-eskari kimikoa %95,0 %95,4 %95,6
Oxigeno-eskari biologikoa %97,5 %97,9 %97,9
Nitrogenoa %88,2 %88,6 %90,3
Fosforoa %83,5 %87,7 %88,0

Hornitze iturriak

Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren burualdean.

 • Biltzeko azalera: 100 km2.
 • Iturburuaren batez besteko emaria: 2.351 l./s.
 • Hornitzeko baliatutako batez besteko emaria: 467 l./s.
 • Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.300 l./s.
 • Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 584 l./s.

Eugiko urtegia

Arga ibaiaren burualdean.

 • Oinplano makotua duen grabitate-presa.
 • Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m.
 • Luzera: 252 m.
 • Presaren bolumena: 21 Hm3
 • Garaiera handiena: 628 m.
 • Azalera: 123 Has.
 • Batez besteko sakonera: 18 m.
 • Bertan ura zenbat denbora dagoen: 2-5 hilabete.

Itoizko urtegia

 • Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra.
 • Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina.
 • Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m.
 • Bururatze luzera: 525 m.
 • Bururatze garaiera: 592 m.
 • Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 Ha.
 • Ur-maila normalean gehienez duen edukiera: 418 hm3.

Iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua.

 • Batez besteko ekarpena: 3 l./s.

Edateko ura tratatzea

 • Edateko Uren Urtasungo Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s.
 • Edateko Uren Egillorko Araztegia Tratatzeko ahalmena: 800 l/s.
 • Edateko Uren Tiebasko Araztegia Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s.
 • Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa.

Hornitze sarea

 • Luzera: 1.429 km.
 • Lotuneak: 45.372.
 • Biltegiak: 137 unitate. Edukiera, 264.052 m3.
 • Ponpatzeak: 57.
 • Emari-neurgailuak: 594.

Sanotze sarea

 • Luzera: 1.634 km.
 • Lotuneak: 52.619.
 • Ponpatzeak: 6.

Ekaitz ura biltzeko andelak

 • Txantreako ekaitz ura biltzeko andela.
 • V=3.000 m3 C2 bilgailura.

Hondakin-uretarako hornikuntzak

ezaugarriakkop.zerbitzatutako
herritarrak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta Tratatze osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin)
Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenenerazio planta
1 349.104
Irazki biologikoak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 785
Hobi septikoak Irazki biologikoa dutenak 120, 102 herritan 5.000