Iruñerriko Mankomunitatea
2010eko ekitaldiko txostena

2010eko kudeaketa txostena

Uraren ziklo integrala

Iazkoaren aldean, uraren ekoizpena %2,8 gutxitu da, baita dagokion fakturazioa ere. “Bezeroak” atalean azaltzen da hori.

Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta kalitate bakteriologikoa) erakusten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen legedia kontuan harturik, urte honetarako aurreikusita dauden helburuak bete direla.

Saneamenduari eta arazteari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte maila handia izaten jarraitzen dela eta urte honetarako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.

  2008 2009 2010
Ur ekoizpena guztira 32.482.624 33.830.808 32.865.667
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Hornitzeko iturriak 1.779 6.663 1.692 7.225 552
4.699
Edateko ur bihurtzeko prozesua         3.514 9.358
Edateko ura tratatzea 3.014 15.451 2.841 15.820 552
12.284
Ibilgura isuriak 106 530 104 520 104
520
Banatzeko sarea 1.127 18.563 1.093 18.552 1.115
21.055
Eskaerak         255 1.928
Analisi bidezko kontrolak guztira 6.026 41.207 5.730 43.117 6.092
49.845
Kontrolen emaitzak      
Edateko uren araztegiak


Uhertasuna (laginen%<NTU1) 99,9% 100% 100%
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) 100% 100% 100%
Banatzeko sarea      
Kloroa (laginen%<1mg.c12/2) 99,5% 99,5% 99,5%
Uhertasuna (laginen%<5NTU) 99,5% 99,5% 100%
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) 100% 100% 100%

Kontsumoa (m3)

 20082009
2010
Etxebizitzak 12.862.489 12.782.700
12.599.997
Administrazio publikoak 342.140 341.601
348.207
Interes soziala 994.543 1.022.951
1.000.310
Merkataritza-industria 7.559.261 7.120.239
7.037.204
Ureztatze pribatua 616.312 841.085
705.023
Konbinatuak 2.435.205 2.770.856
2.723.629
Udal zerbitzuak 932.833 894.856
958.998
Iturriak 99.423 107.018
76.393
Ureztatze publikoa 2.636.195 3.533.377
3.172.727
Lanak 405.464 375.022
298.267
Kontsumoaren emaitzak guztira 28.883.865 29.839.705
28.930.755

Kontsumoa (litro/biztanle/egun)

  2008 2009 2010
Etxebizitzak 126 126 122
Industria 65 62 59
Ureztatzeak 28 36 31
Kontsumoaren emaitzak guztira 237 242 230

Sanotzea eta araztea

  2008 2009 2010
Arazuriko plantan araztutakoaren kontrola (m3) 39.577.680
 39.703.680 87.653.984
Analisi bidezko kontrola Laginak Parametroak Laginak Parametroak Laginak Parametroak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta 2.630 7.878 2.405 7.602 2.584
7.997
Industria isurketak 837 11.395 795 10.874 751
10.165
Kolektoreetan 684 11.602 701 11.385 738
11.422
Hobi septikoetan 48 277 68 878 61
732
Ibilguen kontrola 54 1.353 62 1.558
81
1.991
Lohiak eta konposta 34 34.701 65 1.304 62
1.086
Analisi bidezko barne kontrolak guztira 4.287 33.206 4.096 33.601 4.277
33.393
Kanpoko analisiak 3.706 42.477 4.029 42.309 4.083
47.688
Laborategian egindako analisiak guztira 7.993 75.683 8.125 75.910 8.360
81.081
Industria isurketen kontrola      
Bisitak enpresetara 69 67
42
Sailkatutako jardueren txostenak 410 263
266
Beste txosten batzuk 72 98
50
Arazuriko araztegiko errendimenduak      
Uretan esekita dauden solidoak 97,3% 97,4% 97,7%
Oxigeno-eskari kimikoa 94,9% 95,0% 95,4%
Oxigeno-eskari biologikoa 97,6% 97,5% 97,9%
Nitrogenoa 86,9% 88,2% 88,6%
Fosforoa 86,1% 83,5% 87,7%

hornitze iturriak

> Artetako iturburua

Udarbe ibaiaren buruan.

 • Biltzeko azalera: 100 km2
 • Iturburuaren batez besteko emaria: 3.000 l/s
 • Hornitzeko baliatutako batez besteko emaria: 529 l/s
 • Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.796 l/s
 • Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 637 l/s

> Eugiko urtegia

Arga ibaiaren buruan.

 • Oinplano makotua duen grabitate-presa.
 • Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m.
 • Luzera: 252 m.
 • Presaren bolumena: 21 Hm3
 • Garaiera handiena: 628 m.
 • Azalera: 123 Has.
 • Batez besteko sakonera: 18 m.
 • Bertan ura zenbat denboran dagoen: 2-5 hilabete.

> Itoizko urtegia

 • Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra.
 • Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina.
 • Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m.
 • Bururatze luzera:  525 m.
 • Bururatze garaiera:  592 m.
 • Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 Ha
 • Ur-maila normalean gehienez duen edukiera: 418 hm3

> iturri eta kontzesio osagarriak

Subitzako iturburua

 • Batez besteko ekarpena: 6 l/s

edateko ura tratatzea

 • Edateko Uren Urtasungo Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s
 • Edateko Uren Egillorko Araztegia Tratatzeko ahalmena: 800 l/s
 • Edateko Uren Tiebasko Araztegia Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s
 • Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa

> hornitze sarea

 • Luzera, 1.551 km.
 • Lotuneak, 42.567
 • Biltegiak, 136 unitate. Edukiera, 262.995 m2
 • Ponpatzeak, 54. Potentzia 2.9531 kW
 • Emari-neurgailuak 642

> sanotze sarea

 • Luzera, 1.673 km.
 • Lotuneak, 51.792
 • Ponpatzeak, 10. Potentzia, 75 kW

> ekaitz ura biltzeko andelak

 • Txantreako ekaitz ura biltzeko andela
 • V=3.000 m3 C2 bilgailura

Hondakin uretarako hornikuntzak


ezaugarriak kop. zerbitzatutako herritarrak
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta Tratatze osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin)
1 313.746
Bakterio irazkiak Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon 2 900
Hobi septikoak Irazki biologikoa dutenak 135, 96 herritan 5.000